Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Vtáčia chrípka
 

 

Hore
Základné pojmy
Ochrana
Liečba
Vtáčia chrípka

 

Na začiatok
Obsah

 

horizontal rule

Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom chrípky typu A (H5N1), ktorý je subtypom vírusu chrípky typu A. Jeho prirodzeným hostiteľom sú divoko žijúce vtáky. Tento vírus cirkuluje medzi vtákmi na celom svete. Ochorenie sa medzi vtákmi ľahko prenáša, môže spôsobiť ich úmrtie, najmä domácich vtákov, napr. sliepok. Vírus sa na ľudí zväčša neprenáša. V r. 1997 počas epidémie vtáčej chrípky u hydiny v juhovýchodnej Ázii bol preukázaný prvý prípad priameho prenosu vírusu vtáčej chrípky A (H5N1) z vtákov na ľudí. Odvtedy boli zistené ďalšie prípady infekcie týmto vírusom vtáčej chrípky u ľudí. Od decembra r. 2003 až do 1. novembra 2005 bolo potvrdených 122 prípadov vtáčej chrípky u ľudí, z toho 62 ľudí zomrelo. (Zdroj WHO) Kumulatívny výskyt ochorení na vtáčiu chrípku u ľudí od 26.12.2003 – 9.2.2006:

bullet

Indonézia: 23 ochorení, z toho 16 úmrtí

bullet

Vietnam:   93 ochorení, z toho 42 úmrtí

bullet

Thajsko:   22 ochorení, z toho 14 úmrtí

bullet

Kambodža: 4 ochorenia, z toho 4 úmrtia

bullet

Čína: 11 ochorení, z toho 7 úmrtí

bullet

Irak: 1 ochorenie, z toho 1 úmrtie

bullet

Turecko: 12 ochorení, z toho 4 úmrtia

 Vtáky infikované týmto vírusom vylučujú vírus slinami, nosovými sekrétmi a fekáliami. Väčšina prípadov infekcie vírusom vtáčej chrípky typu A (H5N1) u ľudí vznikla ako následok kontaktu s infikovanou hydinou alebo kontaminovanými povrchmi. Doposiaľ nebol dokázaný priamy prenos vírusu vtáčej chrípky typu A (H5N1) z človeka na človeka. U človeka sa infekcia vírusom vtáčej chrípky typu A (H5N1) prejavuje ako závažné ochorenie s teplotou 38 oC a viac, s kašľom, dýchavicou, bolesťami hrdla. Inkubačný čas je sedem dní, maximálne 10 dní.

 Aká je ochrana pred infekciou vírusom vtáčej chrípky – profylaxia.

Je to:

 1. očkovanie proti vírusom ľudskej chrípky
 2. podávanie protivírusových liekov TAMIFLU, RELENZA     
 3. očkovanie proti vírusu vtáčej chrípky podľa dostupnosti vakcíny.

 Protiepidemické opatrenia na zabránenie vzniku a šíreniu infekcie vírusom vtáčej chrípky sú:

 1. Dodržiavanie zásad osobnej hygieny. Dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou.

 2. Vyhýbať sa styku s hydinou vo veľkochovoch, prípadne so zvieratami podozrivými z nákazy, napr. s uhynutými vtákmi.

 3. Vyhýbať sa trhom so živými zvieratami a obchodom s vtákmi v krajinách s výskytom vtáčej chrípky.

 4. Dostatok informácií o spôsobe prenosu, prvých príznakoch ochorenia a o dodržiavaní zásad osobnej hygieny.

 5. Osoby cestujúce a prichádzajúce z krajín výskytu vtáčej chrípky informovať o riziku, o spôsobe prenosu, o prvých príznakoch ochorenia a o postupe pri podozrení na ochorenie. Tieto informácie poskytuje RÚVZ so sídlom v Poprade, odd. epidemiológie č.tel. 7764452, 7722604.

 6. Ak cestujete do oblasti, kde bol zaznamenaný výskyt ochorení vtáčej chrípky  u hydiny alebo, kde boli potvrdené ochorenia na vtáčiu chrípku u ľudí, odporúča sa dodržiavať nasledovné opatrenia:

 Pred cestou do zahraničia:

bullet

 S dostatočným predstihom kontaktujte niektoré z pracovísk, ktoré informujú o aktuálnom riziku infekcie vírusom vtáčej chrípky v jednotlivých krajinách a o príslušnej prevencii. Tieto informácie podávajú Úrad verejného zdravotníctva SR,regionálne úrady verejného zdravotníctva a strediská pre cudzokrajné choroby v Košiciach, v Martine a v Bratislave

bullet

 Skontrolujte si, či máte platne uzavreté cestovné poistenie do zahraničia.

 Počas cesty:

bullet

Vyhnite sa priamemu kontaktu s hydinou, vrátane dotýkania sa zdravo vyzerajúcich, chorých alebo mŕtvych sliepok alebo kačiek.
Vyhnite sa miestam, kde sa chová alebo vyskytuje živá hydina, akými sú napr. hydinové farmy a obchody s vtákmi. Taktiež
sa vyhnite kontaktu s miestami kontaminovanými výlučkami a výkalmi hydiny.

bullet

Dôkladne a často si umývajte ruky mydlom a vodou; v prípade, že voda nie je dostupná a ruky nie sú viditeľne znečistené použite
čistiace obrúsky na báze alkoholu. Dôkladné umývanie rúk je obzvlášť dôležité najmä pri príprave surovej hydiny na varenie.

bullet

Všetky jedlá z hydiny (vrátane vajec a krvi z hydiny) dôkladne uvarte. Dôkladné varenie usmrcuje vírus, podmienkou však je
dosiahnutie teploty minimálne 70°C počas 20 minút vo všetkých častiach spracovávanej potraviny (napr. hydina pri kosti).
Podrobnosti ohľadne odporúčaní týkajúcich sa bezpečnosti potravín a vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky A (H5N1)
hľadajte na webovej stránke:
www.who.int/foodsafety/micro/avian/en/

bullet

Pri objavení sa symptómov ako je horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ ihneď vyhľadajte v mieste pobytu lekára.

Po návrate domov:

bullet

Sledujte svoj zdravotný stav počas doby 10 dní po návrate z krajiny s výskytom epidémie ochorení spôsobených vírusom vtáčej chrípky.

bullet

 Pri objavení sa symptómov ako je horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ ihneď vyhľadajte lekára. Ešte pred návštevou lekára telefonicky informujte o: 1) vašich ťažkostiach; 2) krajine, z ktorej ste sa vrátili; 3) tom, či ste tam boli v priamom kontakte s hydinou alebo v kontakte s osobou, ktorá bola podozrivá z ochorenia na vtáčiu chrípku alebo bola chorá na vtáčiu chrípku. Je to dôležité kvôli tomu, aby bol príslušný lekár vopred upovedomený o tom, že ste sa vrátili z oblasti, z ktorej bol hlásený výskyt
prípadov ochorení na vtáčiu chrípku.

V riziku nákazy vtáčej chrípky sú aj zdravotnícki pracovníci, ktorí zabezpečujú izoláciu a liečbu chorých, epidemiológovia Úradov verejného zdravotníctva, pracovníci virologických laboratórií, osoby v úzkom kontakte s chorým, chovatelia vtáctva, poľovníci. Všetky jedlá z hydiny vrátane vajec a krvi z hydiny je potrebné uvariť. Dôkladné varenie vírus usmrcuje za podmienky, že teplota pri varení musí byť minimálne 70 oC po dobu 20 minút. Pri príprave surovej hydiny na varenie si dôkladne umývajte ruky.

Vírusmi vtáčej chrípky sú najviac ohrozené tieto skupiny obyvateľstva:

 1. Cestujúci do oblasti a prichádzajúci z oblasti s výskytom vtáčej chrípky

 2. Zamestnanci v hydinárskom priemysle, ktorí prichádzajú do kontaktu so živou hydinou, resp. surovým hydinovým mäsom

 3. zamestnanci v živočíšnej výrobe, v chovoch a v spracovaní hydiny

 4. Veterinárni lekári, vykonávajúci starostlivosť v chovoch hydiny, resp. iných zvierat.

 V prípade, že vo svojom okolí objavíte mŕtveho vtáka postupujte nasledovne:

Ak objavíte uhynutého divo žijúceho vtáka z radu vodných vtákov, prípadne exotických vtákov sa odporúča:

 1. Nedotýkať sa uhynutého vtáka

 2. Informovať o náleze príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu pre okres Poprad, Kežmarok a Levoča č. tel. 7722231, 7723085 a 7765095

 3. Pracovníci RVPS vykonajú príslušné opatrenie

Informácie o vtáčej chrípke a epidemiologickej situácii vo výskyte ľudskej chrípky v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča dostanete na RÚVZ so sídlom v Poprade, odd. epidemiológie č.t. 7764452, 7722604.

 

horizontal rule

 

Na začiatok Hore Obsah

Posledná aktualizácia: 06. 10. 2017