Monitoring kvality pieskov v detských pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti na sídliskách mesta Poprad

Viac informácií

V bazénoch musia mať plavky i tí najmenší, deti treba mať neustále pod dohľadom

Viac informácií

ÚVZ SR: Nebezpečný výrobok – Smart Cook, skleněný Hrnek 3 ks

Viac informácií

Dodržiavajte zásady pre bezpečnejšie potraviny v letnom období

Viac informácií

4 tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa

Viac informácií

Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov

Viac informácií

Obdobie horúčav a školy v prírode vo Vysokých Tatrách

Viac informácií

Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity (NAPPPA) - vyhodnotenie

Viac informácií

Viem čo zjem 2019 - Absolútnym víťazom sa stala škola Jarná z Popradu

Viac informácií

31. máj 2019 - Svetový deň bez tabaku

Tabakové a pľúcne zdravie

Viac informácií

Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku

Viac informácií

Zriadenie úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ Poprad) bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 podľa § 21 zákona č.578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, s územnou pôsobnosťou pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča. Postavenie, úlohy, práva a povinnosti RÚVZ Poprad sú s účinnosťou od 1.9.2007 upravené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. RÚVZ Poprad je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je MUDr. Mária Michalovičová, MPH.

Oddelenia úradu

Časté otázky a odpovede Prinášame vám odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky smerované na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Akým spôsobom je možné uhradiť správne poplatky na RÚVZ Poprad?
Ktoré osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností vydané v minulosti sa považujú za platné?
Kde je možné nájsť kontakty na konkrétnych zamestnancov RÚVZ Poprad?
V akých pracovných časoch nájdeme niekoho na podateľni RÚVZ Poprad?
Kde nájdeme informácie o cenách rozboru pitnej vody z vlastnej studne?

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x