Svetový deň vody 2019

21. marca 2019 (štvrtok) konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 8.00 h do 13.00 h

Viac informácií

Svetový týždeň mozgu

11. - 17.03.2019

Viac informácií

14. november - Svetový deň diabetu

Viac informácií

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Prvý decembrový deň je už od r. 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS.

Viac informácií

Informácia o faktoroch práce a pracovného prostredia

Pozor! Zákonná povinnosť splnenia do 15. januára 2019.

Viac informácií

Október - mesiac úcty k starším

Staroba sa nás týka. Je našou súčasťou.

Viac informácií

FAS - fetálny alkoholový syndróm

Neexistuje bezpečná hranica (hladina) alkoholu  a  nie  je  známe  žiadne množstvo  alkoholu,  ktoré  by  bolo  počas tehotenstva považované za bezpečné. 

Viac informácií

21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby

Začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov.

Viac informácií

16. október - Svetový deň potravy

Pod heslom: Budovanie nulovej hladovej generácie.

Viac informácií

Zásady ochrany zdravia pri povodniach

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní a iné odporúčania

Viac informácií

Bezpečnosť výrobkov z bambusu

Sú výrobky z bambusu v kuchyni bezpečné? Prečítajte si záverečnú správu nášho laboratória.

Viac informácií

Zriadenie úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ Poprad) bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 podľa § 21 zákona č.578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, s územnou pôsobnosťou pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča. Postavenie, úlohy, práva a povinnosti RÚVZ Poprad sú s účinnosťou od 1.9.2007 upravené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. RÚVZ Poprad je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je MUDr. Mária Michalovičová, MPH.

Oddelenia úradu

Časté otázky a odpovede Prinášame vám odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky smerované na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Akým spôsobom je možné uhradiť správne poplatky na RÚVZ Poprad?
Ktoré osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností vydané v minulosti sa považujú za platné?
Kde je možné nájsť kontakty na konkrétnych zamestnancov RÚVZ Poprad?
V akých pracovných časoch nájdeme niekoho na podateľni RÚVZ Poprad?
Kde nájdeme informácie o cenách rozboru pitnej vody z vlastnej studne?

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x