14. november - Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu pripadol na deň narodenia kanadského lekára Frederika Bantinga (v r. 1891), ktorý vynašiel liek proti cukrovke – inzulín.

Medzinárodná federácia diabetu (cukrovky) je organizácia, ktorá zastrešuje viac ako 230 národných združení pre diabetes v 170 krajinách. Predstavuje záujmy rastúceho počtu ľudí s cukrovkou. Federácia je od r. 1950 vedúcou globálnou komunitou cukrovky.

Téma - Rodina a diabetes

V súčasnosti žije viac ako 425 miliónov ľudí s cukrovkou. Väčšina prípadov je diabetes typu 2.  Včasná diagnostika a liečba  sú  kľúčom  k prevencii  komplikácií diabetu a k dosiahnutiu priaznivých výsledkov. Všetky rodiny sú potenciálne postihnuté cukrovkou a preto je dôležité, aby sa včas rozpoznali príznaky a rizikové faktory pre všetky typy cukrovky. 
 
Diabetes môže byť drahý pre jednotlivca i rodinu.  V mnohých krajinách môžu náklady na injekciu inzulínu a denné samotné monitorovanie spotrebovať polovicu priemerného disponibilného príjmu rodiny. 
  
Podpora rodiny v oblasti získavania informácií o chorobe  ukázala, že má podstatný vplyv na zlepšenie zdravotných výsledkov pre ľudí s cukrovkou.  Preto je dôležité, aby sa informácie a podpora diabetologického samoovládania sprístupnili všetkým ľuďom s diabetom a ich rodinám.   

 

Diabetes mellitus - cukrovka 1. typu

Diabetes (cukrovka) 1. typu sa obyčajne vyskytuje u mladých ľudí a u detí (hoci to nie je absolútne pravidlo).

Pri tomto type ochorenia ide o poruchu funkcie pankreasu, ktorý stráca schopnosť produkovať inzulín. Do určitej miery je náchylnosť na diabetes 1. typu zdedená (geneticky podmienená).

Určité faktory prostredia (vírusy, chemikálie, lieky) môžu aktivovať reakciu tela, ktorá s definitívnou platnosťou môže viesť ku vzniku cukrovky. Po prepuknutí choroby telo začína vyrábať glukózu z bielkovín a tuku, napriek tomu, že hladina glukózy v krvi je vysoká.

Sprievodným javom tohto procesu je tvorba ketónov, ktoré menia zápach moču a môžu zapríčiniť acidózu a kómu (bezvedomie). Nadbytočná časť cukru je vylučovaná do moču.

 

Diabetes mellitus - cukrovka 2. typu

Diabetes  (cukrovka) 2. typu sa častejšie vyskytuje u dospelých ľudí vyššieho veku. Stále častejšie sa ale diagnostikuje už aj u mladých ľudí a občas aj u detí.

Diabetes 2. typu vzniká v dôsledku nedostatočnej sekrécie inzulínu v beta bunkách pankreasu. Znížená sekrécia inzulínu nestačí na pokrytie potrieb organizmu, najmä po jedle. Druhou možnosťou je znížená citlivosť buniek tela na inzulín, aj keď je inzulín produkovaný v dostatočnom množstve.

Obezita, sedavý spôsob života, nevhodná diéta, vysoký krvný tlak, sú rizikové faktory, ktoré napomáhajú vzniku a rozvoju diabetu 2. typu. Keďže pri diabete 2. typu je nedostatok inzulínu len čiastočný, hladina glukózy v krvi sa zvyšuje pomaly a telo sa postupne prispôsobuje vyšším hladinám cukru. U diabetika 2. typu je preto možné pozorovať tie isté príznaky ako u pacienta s 1. typom diabetu, hoci sú menej intenzívne.

Zmenou životného štýlu, to znamená dôsledne naplánovanou a dodržiavanou diétou a vhodným fyzickým cvičením, je možné diabetes 2. typu mať pod kontrolou.

 

Liečba diabetes mellitus - cukrovky

Liečba obvykle vyžaduje aj užívanie liekov – zo začiatku vo forme tabliet, ktoré zvyšujú činnosť pankreasu alebo zlepšujú účinok inzulínu.

Po určitom čase trvania choroby mnohí pacienti prechádzajú na liečbu inzulínom, aby bola zabezpečená optimálna hladina cukru v krvi, ktorá zabráni vzniku komplikácií a ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

V súčasnosti je pre diabetikov 2. typu dostupný aj najnovší typ liečby - podávanie analógu GLP-1. Analóg GLP-1 okrem znižovania hladiny cukru v krvi priaznivo ovplyvňuje aj ostatné rizikové parametre, napríklad vysoký krvný tlak a telesnú hmotnosť. Zníženie krvného tlaku znižuje riziko vzniku závažných komplikácií ako je srdcový infarkt, mozgová príhoda alebo ochorenie obličiek, očí a nervov.

Keďže priebeh choroby sa u každého pacienta trochu líši, je nevyhnutný individuálny prístup k liečbe. Cieľ liečby zostáva ten istý ako pri diabete 1. typu: udržať primeranú hladinu glukózy v krvi a zabrániť tomu, aby dochádzalo k poškodeniu ciev nadbytočným množstvom glukózy v krvi.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x