19. – 23. november - Európsky týždeň boja proti drogám

Pod pojmom drogy sa pôvodne rozumeli látky, ktoré sa používali ako liečivá. Pôvod  slova  droga  je  v holandskom slove „droog“, čo v preklade znamená suchý, usušený. Pôvodne to slovo znamenalo surovinu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorá sa používala ako liek.

Droga je látka, ktorá po požití určitým spôsobom mení „normálne fungovanie organizmu“. U nás sa toto slovo používa v užšom význame ako látka, ktorá mení duševný stav (náladu, stav vedomia, psychiku), a na ktorú zväčša vzniká závislosť.
Drogy sa stali súčasťou každodenného života takmer u väčšiny ľudskej populácie. Diskotéky sú plné drog, ulice sú plné drog, školy, parky, domácnosti, …

Jednoducho, drogy sa nachádzajú všade a tak je lepšie niečo o nich vedieť, ako sa tváriť, že neexistujú alebo mať skreslené informácie z masmédií.

Rozdelenie drog

Podľa spôsobu prípravy, respektíve spracovania ich delíme na: 

 • prírodné
 • syntetické

Podľa tolerancie spoločnosťou ich delíme na:

 • legálne
 • nelegálne

Podľa fyziologických a mentálnych účinkov ich delíme na:

 • stimulanty      
 • depresanty
 • halucinogény  
 • inhalanty
 • iné

 

Legálne a nelegálne drogy

Najrozšírenejšími legálnymi drogami bežne dostupnými sú alkohol a tabak, ale aj niektoré lieky na lekársky predpis (napr. utišujúce prostriedky na bolesť /analgetiká/, lieky na spanie, na upokojenie a rôzne povzbudzujúce prípravky, či látky s budivými účinkami). Patria sem aj niektoré bežne používané látky ako riedidlá na farby či lepidlá. Ich užívanie je nebezpečné, lebo ak človek pri ich vdychovaní upadne do bezvedomia hrozí mu smrteľná otrava. 
Drogou č. 1 je na Slovensku alkohol.

Nelegálne drogy sú tie, ktorých výroba, predaj alebo získavanie sú v rozpore so zákonom o omamných prostriedkoch (napr. hašiš, marihuana, heroín, kokaín, extáza, crack, LSD). 

Prírodné a syntetické drogy
Prírodné drogy sú tie, ktoré nachádzame v našej prírode v niektorých rastlinách: napr. v tabaku - nikotín,  v marihuane - THC, v hubách (lysohlávky) -  halucinogenné látky. 
 
Syntetické drogy sú látky, ktoré sú finálnym produktom výrobného procesu (napr. farmakologický priemysel – lieky), ale aj tie, ktoré sa vyrábajú v nelegálnych laboratóriách (napr. pervitín, kokaín, extáza).
 

Stimulanty

Medzi stimulanty radíme:

 • kokaín, crack
 • amfetamíny
 • khak, diétne tabletky, rastlinné stimulanty - nikotín, kofeín 

Užívaním týchto drog dochádza k povzbudeniu nervového systému, k  zvýšeniu   srdcového   pulzu   a  krvného  tlaku, 
k zvýšeniu energetického zásobenia svalov, k zníženiu pocitu hladu.
Predávkovanie týmto typom drogy môže spôsobiť srdcový infarkt alebo mozgovú porážku. Stimulanty vyvolávajú mentálne defekty ako pocity dôvernosti, ľahkého vyjadrovania sa,  vzrušenia  a  eufórie.  Väčšie  množstvá spôsobujú pocity úzkosti, paranoje a duševného zmätku. 

Depresanty

Poznáme tri hlavné kategórie:

 • opiáty – ópium, heroín, kodeín, morfín
 • sedatíva hypnotiká – barbituráta, benzodiazepany
 • alkohol - pivo, víno, destiláty 

Malé dávky spôsobujú zníženie srdcového tepu, dýchania, svalovej koordinácie, potlačenie zmyslov. Hlavne opiáty môžu vyvolať pocit  zdesenia, zvracania a sexuálnej neschopnosti. 
Duševné efekty malých dávok môžu byť povzbudzujúce, vo väčšine prípadov spôsobujú otupenie mysle, malátnosť. Sú možné prípady eufórie a pocity pohody.

Halucigény

Táto skupina pôsobí ako depresanty  aj ako stimulanty, ale čo je dôležité, skresľujú vnímanie sveta a vytvárajú nereálny obraz skutočnosti. 

Rozdelenie halucinogénov:

 • indolové - LSD, Ibogain, Harmalin
 • fenylalkylaminové - MDA, MDMA, MDE, 2CD
 • anticholinetiká - Atropin, Benzotropin
 • kanabinoly - marihuana, hašiš
 • Iné - PCP, Kekamin

Všetky halucinogény sa vyrábajú nelegálne a nemajú legálne využitie. Účinky nie sú na báze vedeckých poznatkov, ale skúseností podaných narkomanov. Účinky halucinogénov sú zvýšenie tepu, krvného tlaku, zvýšené potenie a citlivosť, poruchy  videnia a zvukového  vnemu.  Ovplyvňujú centrum pamäti, odhadu a uvažovania. 

Inhalanty

Sú zneužívané pre ich otupujúce účinky, ktoré vo vysokých dávkach majú aj halucinogénne účinky. 

Rozoznávame tri hlavné skupiny inhalantov:

 • organické rozpúšťadlá - toluén, hexan, éter
 • prchavé nitráty - amylnitrát, butylnitrát
 • oxid dusný 

Legálne sa tieto látky využívajú v chemických laboratóriách, pri výrobe farieb až po izbové osviežovače alebo anestetiká.
Inhalanty sú absorbované cez pľúca do krvného obehu a rýchlo unášané do mozgu. Účinky sú prakticky okamžité – do 10 sekúnd, môžu trvať až jednu hodinu. Po použití sa dostavujú závrate, omámenosť, splývavá reč. Veľké dávky môžu spôsobiť halucinácie až delírium. Dlhodobé užívanie vedie k trvalému poškodeniu dýchacích ciest, pľúc, poškodeniu kostnej drene, pečene, obličiek a mozgu. 
Inhalanty boli najviac rozšírené pred rokom 1989, keď bolo takmer nemožné dostať sa k iným drogám. Nie sú nelegálne, ich obchodné balenie nie je nápadné a účinok prichádza takmer okamžite. Sú rozšírené hlavne u mladšej generácie. 

Iné

Do tejto skupiny zaraďujeme substancie, ktoré sa používajú z túžby po lepších a rýchlejšie získaných športových výsledkoch, z túžby po lepšej stavbe tela. 
Tieto substancie sa nazývajú anabolické steroidy. Sú to prírodné alebo syntetické látky chemicky a farmakologicky príbuzné testosterónu. 
Anabolické steroidy urýchľujú rast tkanív – svaly, kosti, krvné bunky. Okrem pozitívnych účinkov majú aj negatívne účinky ako vznik patologických buniek, impotencia, bolesti žalúdka, pečene, hlavy, zvýšené riziko vývoja cukrovky. Z účinkov na psychiku je typický vzrast agresivity, maniacke symptómy, prejavujú sa stavy paranoidnej schizofrénie. Tieto účinky môžu viesť k agresivite voči iným osobám alebo k pokusom o samovraždu. 

 

 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x