31. máj 2019 - Svetový deň bez tabaku

 • je vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už od r. 1987
 • cieľom tohto dňa je poukázať na  zdravotné riziká spojené s fajčením a podporovať efektívne stratégie na zníženie jeho spotreby
 • cigaretový dym je komplexom viac ako 4-tisíc škodlivých látok vo forme častíc a plynov, obsahuje až 64 karcinogénov, oxid uhoľnatý, decht, nikotín (návyková látka)
 • častice v cigaretovom dyme sa vyskytujú buď vo forme pevných častíc alebo plynu
 • je príležitosťou pre informovanosť a zvýšenie povedomia verejnosti:
  • o negatívnom vplyve tabaku na zdravie ľudí - od chronických respiračných ochorení až po rakovinu pľúc
  • o rizikách spojených s aktívnym a pasívnym fajčením
  • o dôsledkoch vystavenia sa pasívnemu fajčeniu (v rôznych vekových skupinách)
  • o dôležitej úlohe pľúc pre zdravie a pohodu človeka

Zameranie tohtoročného Svetového dňa bez tabaku je: "tabakové a pľúcne zdravie"

Ako fajčenie ohrozuje pľúcne zdravie:

 • fajčenie je hlavnou príčinou rakoviny pľúc, ktorá je celosvetovo zodpovedná za viac ako dve tretiny úmrtí
 • riziko jej vzniku je aj pri vdychovaní tabakového dymu
 • po 10 rokoch nefajčenia klesne riziko vzniku rakoviny pľúc približne na polovicu
 • fajčenie je tiež hlavnou príčinou chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) – to je stav, pri ktorom nahromadenie hlienu vyplneného hnisom v pľúcach vedie k bolestivému kašľu a nepríjemným ťažkostiam s dýchaním
 • riziko vzniku CHOCHP je obzvlášť vysoké u jedincov, ktorí začínajú fajčiť v mladom veku - tabakový dym výrazne spomaľuje vývoj pľúc
 • fajčenie tiež zhoršuje astmu, ktorá obmedzuje aktivity človeka a prispieva k invalidite
 • tabakový dym významnou mierou prispieva k znečisťovaniu vzduchu v interiéri
 • osoby v zafajčenej miestnosti sú vystavené vyššiemu riziku chronických respiračných ochorení a zníženej funkčnosti pľúc 


Najúčinnejším opatrením na zlepšenie zdravia pľúc je zníženie konzumácie tabaku a vyhýbanie sa pasívnemu fajčeniu.
 
Dôležité je neustále zvyšovať vedomosti širokej verejnosti, najmä fajčiarov, o dôsledkoch fajčenia na zdravie.

Rodičia by mali prijať opatrenia na podporu svojho zdravia a zdravia svojich detí, a tým ich ochrániť pred škodlivým pôsobením tabaku.

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x