4. február 2020 Svetový deň proti rakovine

 • každoročne pripadá na 4. február, už od roku 2002
 • je vyhlásený Medzinárodnou úniou proti rakovine (UICC)
 • cieľom je prostredníctvom rôznych projektov a iniciatív zdôrazňovať prevenciu rakovinových ochorení a zdravý životný štýl už od detstva

 

 • podľa najnovších informácií, 1 zo 4 úmrtí v rámci EÚ je zapríčinené rakovinou
 • na Slovensku pribudne každý rok približne 34 000 ľudí s rakovinou
 • nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí v SR
 • medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien v súčasnosti patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice, u mužov je to rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina pľúc

 

 • na vzniku nádorových ochorení sa podieľa množstvo faktorov - fajčenie, konzumácia alkoholu, nedostatočná telesná aktivita, nezdravé stravovanie, nadváha a obezita, znečistené životné prostredie
 • veľmi dôležitá je prevencia = pravidelná starostlivosť o svoje zdravie, dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, absolvovanie preventívnych prehliadok, samovyšetrovanie, či špecializované testy určené pre vyššie vekové kategórie
 • čím skôr sa rakovina odhalí, tým lepšie vyhliadky na vyliečenie pacient má

 

Čo je rakovina?

 • vznik rakoviny súvisí s najmenšími stavebnými časťami nášho tela – bunkami
 • bunky sa ustavične obmieňajú a dochádza k ich deleniu, zvyčajne bez komplikácií; ak dôjde k nejakej chybe, obyčajne ju naše telo rozpozná a odstráni
 • ak sa ale niektorá „kazová“ bunka začne abnormálne rýchlo deliť, vzniká rakovina
 • zväčša k tomuto deleniu dochádza bez zjavnej príčiny, v niektorých prípadoch sú známe nápomocné faktory – dedičnosť, žiarenie, znečistené životné prostredie, fajčenie, alkohol, nezdravé stravovanie
 • z „kazovej“ bunky postupne vyrastie masa nového tkaniva – nádor
 • nádor môže byť nezhubný (benígny), ktorý nie je pre organizmus nebezpečný alebo zhubný (malígny), ktorý má tendenciu neustále sa deliť, narastať a poškodzovať orgán nachádzajúci sa v jeho blízkosti
 • prostredníctvom lymfatických alebo krvných ciest sa môže dostať aj do iných častí tela a vytvoriť metastázy

 

Primárna prevencia

 • hlavným cieľom je zabrániť vzniku ochorenia
 • ide o ovplyvňovanie rizikových faktorov a činností spojených so zdravým životným štýlom
 • na predchádzanie vzniku rakoviny sa odporúča:
  • nefajčiť a nezdržiavať sa v zafajčenom prostredí,
  • udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť,
  • dostatočná pohybová aktivita, obmedziť čas strávený sedením,
  • správne stravovacie návyky = dostatok ovocia a zeleniny, celozrnných potravín, strukovín; obmedziť vysoko kalorické potraviny a sladené nápoje; vyhýbať sa mäsovým výrobkom (najmä červené mäso) a potravinám s vysokým obsahom soli,
  • nekonzumovať alkohol,
  • vyhýbať sa prílišnému slnečnému žiareniu - najmä u detí,
  • nepoužívať soláriá,
  • na pracovisku sa chrániť pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • Pre ženy:
   • dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky, ak je to možné, dojčite,
   • substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny, obmedzte jej používanie,
   • zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti hepatitíde typu B (novorodenci) a ľudskému papilomavírusu (HPV),
   • zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny hrubého čreva, prsníka, krčka maternice.

 

Sekundárna prevencia 

 • zameriava sa na činnosti, ktorých cieľom je včasné rozpoznanie a vyhľadanie vzniknutého ochorenia
 • vyhľadáva rizikové skupiny obyvateľstva a má za cieľ ovplyvniť úmrtnosť na toto ochorenie
 • cieľom je skoré zachytenie zhubných nádorov

  

Terciárna prevencia

 • súhrn činností, ktoré sú zamerané proti vzniku komplikácií už diagnostikovaného a liečeného ochorenia
 • cieľom je zabrániť opakovaniu sa ochorenia a jeho vzostupu

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím