4. marec Svetový deň obezity

 • je prvý krát vyhlásený v r. 2020
 • svetové zdravotnícke organizácie si závažnosť problematikyobezity uvedomujú a po prvý raz v tomto roku sa spojili a vyhlásili Svetový deň obezity

 

Motto: „Riešme spoločne obezitu v Európe"

 

 • v Európe je cieľom tohto dňa zvýšiť informovanosť o obezite a ochoreniach, ktoré obezita spôsobuje
 • zároveň má za cieľ zlepšiťprevenciu, liečbu a   starostlivosť o chorých
 • kampaň s podporou Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO) je zameraná na podporu občanov s nadváhou a obezitou pri uskutočňovaní nevyhnutných zmien životného štýlu a zachovania kvalitu života
 • obezita je vážny problém 21. storočia = Epidémia 21. storočia
 • až 2/3 dospelej populácie má nadváhu
 • zatiaľ  čo   počet   dospelých   ľudí   s   nadváhou  a   obezitou    sa v posledných rokoch príliš nemení, odborníci upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity u detí, najmä u dospievajúcich dievčat
 • zvyšovanie zdravotného uvedomenia a poznanie rizikových faktorov životného štýlu, ktoré môžu ovplyvniť naše zdravie je cesta, ako si zachovať kvalitu zdravia aj v neskoršom veku
 • preto je dôležité zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl

 

NADVÁHA

 • prináša so sebou zvýšené riziko viacerých zdravotných komplikácií
 • pre európsku populáciu je definovaná indexom telesnej hmotnosti BMI (body-mass index), BMI = hmotnosť (kg) / výška2 (m)
 • hodnota BMI od 25 do 30 = nadváha; hodnota BMI nad 30 = obezita
 • orientačným ukazovateľom nadváhy je aj obvod pása:
  • muži - obvod pása nad 94 cm
  • ženy -  obvod pása nad 80 cm
 • orientačným ukazovateľom obezity  je obvod pása:
  • muži - obvod pása viac ako 102 cm
  • ženy -  obvod pása viac ako 88 cm

 

OBEZITA

 • obezita = nadmerné ukladanie energetických zásob  v  podobe  tuku  (z rôznych príčin)
 • zriedkavo je spôsobená iným ochorením (endokrinologické, psychické)
 • je   to   jedno   z   najrozšírenejších     ochorení v civilizovanom svete a jeho výskyt rýchlo stúpa

 

Príčiny nadváhy a obezity:

 • vyšší príjem energie ako výdaj a nesprávne stravovacie návyky
 • nedostatok pohybovej aktivity
 • poruchy metabolizmu
 • hormonálne vplyvy
 • psychické faktory

Následky:

 • poruchy pohybového aparátu (poškodenie kĺbov, chrbtice, medzistavcových platničiek, obmedzenie dýchania)
 • kardiovaskulárne komplikácie - rozvoj aterosklerózy, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, cukrovka (diabetes mellitus 2. typu), endokrinné poruchy, predispozícia k niektorým typom nádorov

Diagnostika a liečba:

 • úprava/zmena stravovacích návykov (pravidelné stravovanie, zníženie obsahu sacharidov a tukov v rámci denného príjmu potravy, dostatočný príjem vlákniny, vitamínov a minerálov)
 • zvýšenie pohybovej aktivity
 • starostlivosť o vlastné zdravie (preventívne prehliadky u lekárov)

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím