Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 1. kalendárny týždeň 2023

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1217 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2742,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 388 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 874,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (52. kalendárny týždeň 2022) je chorobnosť na ARO nižšia o 27%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 5847,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 30 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (9), otitídy (11) a sínusitídy (10).

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1261 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2731,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 200 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 433,3/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 44%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (8298,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 0,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali pneumónie.

V okrese Levoča bolo hlásených 730 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3496,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 131 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 627,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 43%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (14324,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4) a sínusitídy (10).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO nebolo hlásené z dôvodu zimných školských prázdnin

V 1. kalendárnom týždni roku 2022 bolo v okrese Poprad hlásených 13 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 1 a v okrese Levoča 5 potvrdených prípadov COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím