Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 10. kalendárny týždeň 2023

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 789 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1763,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 52 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 116,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (9. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 30%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 6649,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 21 osôb, čo predstavuje 2,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4), otitídy (9) a sínusitídy (8). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 879 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2442,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 28 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 77,8/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO nižšia o 2%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (7224,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 35 osôb, čo predstavuje 4,0% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (21), otitídy (5) a sínusitídy (9).

V okrese Levoča bolo hlásených 219 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1322,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 11 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 66,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 39%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (3069,3/100 000). Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 0,9% zo všetkých ARO. Komplikáciami ARO bola sinusitída.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli v školských zariadeniach hlásené, prebiehali jarné prázdniny.

V 10. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 17 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 12 a v okrese Levoča 5 potvrdených prípadovCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím