Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 11. kalendárny týždeň 2023

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1190 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2498,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 60 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 126,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (10. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 42%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 8382,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 29 osôb, čo predstavuje 2,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (6), otitídy (15) a sínusitídy (8). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 962 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2672,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 29 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 80,6/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO vyššia o 9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (6031,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 25 osôb, čo predstavuje 2,6% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (3), otitídy (15) a sínusitídy (7).

V okrese Levoča bolo hlásených 291 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1952,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 39 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 261,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 48%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (5723,8/100 000). Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 2,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a sínusitídy (7).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli v školských zariadeniach hlásené.

V 11. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 5 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 3 a v okrese Levoča 5 potvrdených prípadovCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím