Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 12. kalendárny týždeň 2023

V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 946 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2521,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 83 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 221,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (11. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 1%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 9188,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 1,6% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (8) a sínusitídy (2). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1008 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2358,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 80 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 187,2/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO nižšia o 12%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14-ročných (4530,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 0,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (3) a sínusitídy (2).

V okrese Levoča bolo hlásených 260 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1744,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 53 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 355,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 11%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (4532,8/100 000). Komplikácie ARO neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli v školských zariadeniach hlásené.

V 12. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 13 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 10 a v okrese Levoča 7 potvrdených prípadovCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím