Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 13. kalendárny týždeň 2023

V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 891 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2374,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 47 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 125,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 5%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14-ročných 7584,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 2,1% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (3), otitídy (8) a sínusitídy (8). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 885 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2458,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 50 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 138,9/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO vyššia o 4%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (4995,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 0,8% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (3), otitídy (3) a sínusitídy (1).

V okrese Levoča bolo hlásených 253 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1388,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 43 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 236,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 20%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (3782,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 1,6% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a sínusitídy (3).

Lokálne epidémie ARO/CHPO boli hlásené v 1 školskom zariadení v okrese Poprad.

V 13. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 13 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 5 a v okrese Levoča 3 potvrdené prípady COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím