Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 14. kalendárny týždeň 2023

V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 483 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1521,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 26 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 81,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (13. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 36%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 6750,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18 osôb, čo predstavuje 3,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (3) a sínusitídy (14). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 739 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2346,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 25 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 79,4/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 5%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (8281,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 33 osôb, čo predstavuje 4,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (13), otitídy (16) a sínusitídy (4).

V okrese Levoča bolo hlásených 130 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 981,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) boli 4 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 30,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 29%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (3649,9/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 14. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 5 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 15 a v okrese Levoča 3 potvrdené prípady COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím