Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 15. kalendárny týždeň 2023

V 15. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 820 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2582,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 35 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 110,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (14. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 70%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 7838,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 20 osôb, čo predstavuje 2,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (8), otitídy (4) a sínusitídy (8). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 570 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1490,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 38 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 99,4/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 36%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (3536,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,2% zo všetkých ARO. Jednalo sa opneumóniu.

V okrese Levoča bolo hlásených 257 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1551,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) boli 4 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 24,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 58%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (4728,3/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

 V 15. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 10 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 12 (hlásená epidémia v 1 DSS) a v okrese Levoča 4 potvrdené prípady COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím