Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 16. kalendárny týždeň 2023

V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 837 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2230,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 41 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 109,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (15. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 14%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 7392,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (6), otitídy (6) a sínusitídy (2). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 843 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2498,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 11 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 32,6/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 68%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (6441,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osoby, čo predstavuje 0,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (5) a sínusitídy (3).

V okrese Levoča bolo hlásených 373 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1732,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 11 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 51,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 12%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (4921,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,8% zo všetkých ARO. Jednalo sa o sínusitídy.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 16. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 10 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 5 a v okrese Levoča 5 potvrdených prípadov COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím