Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 17. kalendárny týždeň 2023

V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 598 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2071,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 26 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 90,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (16. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 7%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 7594,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 0,8% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (3) a sínusitídy (2).

V okrese Kežmarok bolo hlásených 926 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2166,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 23 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 53,8/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 13%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5465,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osoby, čo predstavuje 0,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a sínusitídy (1).

V okrese Levoča bolo hlásených 355 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1786,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 8 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 40,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14-ročných (5173,8/100 000). Komplikácie neboli zaznamenané.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 17. kalendárnom týždni roku 2023 boli v okrese Poprad hlásené 3 potvrdené prípady na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 1 a v okrese Levoča 1 potvrdený prípad COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím