Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 18. kalendárny týždeň 2023

V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 515 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1372,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 16 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 42,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (17. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 34%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 5130,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 1,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (3) a sínusitídy (2). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 542 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1505,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 32 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 88,9/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 30%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (3669,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osoby, čo predstavuje 0,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (3) a sínusitídy (2).

V okrese Levoča bolo hlásených 220 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1475,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 1 ochorenie, čo predstavuje chorobnosť 6,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 17%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (6138,5/100 000). Ako komplikácia bola zaznamenaná 1 pneumónia.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 18. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 5 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok žiadny prípad a v okrese Levoča 17 potvrdených prípadov COVID-19 (zaznamenaný epidemický výskyt v DSS v Spišskom Podhradí). Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím