Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 19. kalendárny týždeň 2023

V 19. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 508 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2070,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho boli chrípke podobné (CHPO) 4 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 16,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (18. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 51%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 6708,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 1,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (6) a sínusitídy (1).

V okrese Kežmarok bolo hlásených 678 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2152,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 21 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 66,7/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 43%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5879,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 1,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (5) a sínusitídy (3).

V okrese Levoča bolo hlásených 192 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1159,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 9 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 54,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 22%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (3539,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 1,0% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a sínusitídy (1).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 19. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 7 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok žiadny prípad a v okrese Levoča 5 potvrdených prípadov COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím