Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 2. kalendárny týždeň 2023

V 2. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1062 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2051,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 203 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 392,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (1. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 25%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14-ročných 4440,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 32 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (9) a sínusitídy (18). 
V okrese Kežmarok bolo hlásených 1310 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2702,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 140 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 288,8/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5377,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 22 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali otitídy (12) a sinusitídy (10).
V okrese Levoča bolo hlásených 523 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2170,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 80 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 332,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 38%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (7073,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (8) a sínusitídy (6).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO nebolo hlásené.

V 2. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 7 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 3 a v okrese Levoča 6 potvrdených prípadov COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím