Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 20. kalendárny týždeň 2023

V 20. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 694 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2090,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 26 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 78,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (19. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 1%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 6852,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 0,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1) a otitídy (5). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 729 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1906,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 11 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 28,8/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 11%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5226,1/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

V okrese Levoča bolo hlásených 330 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1532,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) boli 4 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 18,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 32%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14-ročných (6682,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,3% zo všetkých ARO. Komplikáciou bola sínusitída (1).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 20. kalendárnom týždni roku 2023 boli v okrese Poprad hlásené 3 potvrdené prípady na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 1 prípad a v okrese Levoča 2 potvrdené prípady COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím