Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 21. kalendárny týždeň 2023

V 21. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 590 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1777,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 7 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 21,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (20. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 15%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 5925,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 0,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy. 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 864 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2400,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 9 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 25,0/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 26%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (6581,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,3% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (1) a sínusitídy (2).

V okrese Levoča bolo hlásených 222 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1116,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) boli 3 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 15,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 27%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (3384,5/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 21. kalendárnom týždni roku 2023 bol v okrese Poprad hlásený 1 potvrdený prípad na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 1 prípad a v okrese Levoča 1 potvrdený prípad COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím