Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 3. kalendárny týždeň 2023

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 976 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1692,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 110 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 190,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (2. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 18%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 4007,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4), otitídy (5) a sínusitídy (5). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 925 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2109,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 105 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 239,4/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 22%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14-ročných (3566,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali pneumónie (1), otitídy (9) a sinusitídy (5).

V okrese Levoča bolo hlásených 311 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1613,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 56 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 290,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 26%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5368,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 3,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5) a sínusitídy (5).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO nebolo hlásené.

V 3. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 7 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 3 a v okrese Levoča 3 potvrdené prípady COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím