Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 4. kalendárny týždeň 2023

V 4. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1067 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2186,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 145 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 297,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (3. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 29%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14-ročných 6404,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 25 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (7) a sínusitídy (13). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 808 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1944,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 48 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 115,5/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO nižšia o 8%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (4032,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali otitídy (8) a sinusitídy (5).

V okrese Levoča bolo hlásených 379 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2145,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 49 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 277,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 33%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (9549,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 24 osôb, čo predstavuje 6,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5), otitídy (2) a sínusitídy (17).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO nebolo hlásené.

V 4. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 8 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 1 a v okrese Levoča 2 potvrdené prípadyCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím