Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 5. kalendárny týždeň 2023

V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1210 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2265,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 136 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 254,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 3,7%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 7010,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4), otitídy (10) a sínusitídy (5). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1289 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2728,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 155 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 328,1/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO vyššia o 40,3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5640,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 1,2% zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali pneumónie (4), otitídy (3) a sinusitídy (8).

V okrese Levoča bolo hlásených 312 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1798,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 27 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 155,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 16,2%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5786,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (5) a sínusitídy (6).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO nebolo hlásené.

V 5. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 11 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 4 a v okrese Levoča 1 potvrdený prípadCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím