Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 51. kalendárny týždeň 2022

V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 3203 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 6015,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 850 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1596,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (50. kalendárny týždeň 2022) je chorobnosť na ARO vyššia o 58%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 20025,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 264 osôb, čo predstavuje 8,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (16), otitídy (18) a sínusitídy (230). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 2893 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 6267,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 476 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 1031,2/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 15%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (12920/100 000). Komplikácie ARO predstavovali pneumónie (1), otitídy (5) a sínusitídy (4).

V okrese Levoča bolo hlásených 726 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3766,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 151 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 783,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 10%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (11368,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 32 osôb, čo predstavuje 4,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (12), otitídy (7) a sínusitídy (13).

Lokálne epidémie ARO/CHPO boli hlásené. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO bolo hlásené:

  • okres Poprad – ZŠ s MŠ Hozelec, MŠ Vernár, ZŠ a MŠ Lučivná, ZŠ s MŠ Vydrník, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Jánovce, ZŠ Spišský Štiavnik, ZŠ Vikartovce, ZŠ s MŠ Sp. Teplica, ZŠ s ZŠ s MŠ Mierová Svit, MŠ Školská - Podskalka, MŠ Spišská Sobota, SOŠ hotelová H. Smokovec, MŠ Štrba, MŠ Tatranská Štrba, ZŠ s MŠ Lip. Teplička, MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ Tajovského, MŠ Mládeže, ZŠ s MŠ Dostojevského, MŠ Mládeže 2, MŠ Záborského, Súkr. MŠ Stella, Spoj. škola D. Tatarku a triedy 8-ročného Gymnázia D. Tatarku, ZŠ Poprad – Veľká, MŠ Tranovského, Stredná zdravotnícka škola, MŠ Podtatranská, Súkr. ZŠ Centrum pre rodinu, ZŠ Jarná, ZŠ s MŠ Matejovce, MŠ Letná, ZŠ s MŠ Veľký Slavkov
  • okres Kežmarok – ZŠ s MŠ Krížová Ves, ZŠ Ihľany, ZŠ Grundschule, ZŠ s MŠ Nižná Brána, MŠ Vlkovce, ZŠ Toporec, Detské sanatórium s MŠ, ZŠ a MŠ Žakovce, ZŠ Lendak, ZŠ Vrbov, ZŠ Ľubica, ZŠ Fischera, MŠ Stará Lesná, MŠ SSV, MŠ Sp. Belá, ZŠ a MŠ Mlynčeky, ZŠ s MŠ Holumnica, ZŠ s MŠ Jurské
  • okres Levoča – ZŠ Jablonov, ZŠ Školská Sp. Podhradie, ZŠ Palaš. N. Sp. Podhradie, ZŠ Spišský Štvrtok, Spoj. škola J. Vojt. Levoča, ZŠ s MŠ Domaňovce, ZŠ D. Stráže, ZŠ s MŠ Bijacovce, MŠ Nemešany, SOŠ Pedagogická, Súkromná ZŠ Levoča, MŠ Studenec

V 51. kalendárnom týždni roku 2022 bolo v okrese Poprad hlásených 17 prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 8 a v okrese Levoča 11 prípadov COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím