Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 52. kalendárny týždeň 2022

V 52. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1619 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3774,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 505 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1177,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (51. kalendárny týždeň 2022) je chorobnosť na ARO nižšia o 37%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 14949,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 33 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (12) a sínusitídy (21). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 2380 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 4910,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 253 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 522,0/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 27%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (14195/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 48 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali pneumónie (8), otitídy (13) a sínusitídy (27).

V okrese Levoča bolo hlásených 511 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2447,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 178 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 852,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 35%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (9536,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 34 osôb, čo predstavuje 6,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (6), otitídy (8) a sínusitídy (20).

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO nebolo hlásené z dôvodu zimných školských prázdnin

V 52. kalendárnom týždni roku 2022 bolo v okrese Poprad hlásených 14 prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 3 a v okrese Levoča 1 prípad COVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

 

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím