Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 6. kalendárny týždeň 2023

V 6. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1062 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2044,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 78 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 150,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (5. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 10%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 7650,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (10) a sínusitídy (3). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1060 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2480,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 98 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 229,3/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO nižšia o 10%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5547,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 0,8% zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali pneumónie (1) a otitídy (8).

V okrese Levoča bolo hlásených 267 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1612,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 15 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 90,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 10%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5309,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 3,0% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4), otitídy (3) a sínusitídy (6).

Lokálne epidémie ARO/CHPO boli hlásené v 2 školských zariadeniach s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO - v 1 MŠ a v 1 ZŠ.

V 5. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 14 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 10 a v okrese Levoča 2 potvrdené prípadyCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím