Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 7. kalendárny týždeň 2023

V 7. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1182 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2641,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 93 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 207,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (6. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 29%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 10003,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 2,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (4), otitídy (19) a sínusitídy (3). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1036 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2424,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 74 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 173,1/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO nižšia o 2%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (6876,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 0,6% zo všetkých ARO. Komplikácie ARO predstavovali otitídy (5) a sinusitídy (1).

V okrese Levoča bolo hlásených 345 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2082,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 61 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 368,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 29%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6- až 14-ročných (4785,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 2,0% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (2) a sínusitídy (3).

Lokálne epidémie ARO/CHPO boli hlásené v 3 školských zariadeniach s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO - v 2 MŠ a v 1 ZŠ.

V 7. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 14 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 3 a v okrese Levoča 1 potvrdený prípadCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím