Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 8. kalendárny týždeň 2023

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1423 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2987,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 146 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 306,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (7. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 13%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 8898,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 24 osôb, čo predstavuje 1,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (6), otitídy (8) a sínusitídy (10). 

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1389 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3087,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 90 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 200,0/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO vyššia o 27%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (7523,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,1% zo všetkých ARO. Komplikáciou ARO bola pneumónia.

V okrese Levoča bolo hlásených 519 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2611,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 112 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 563,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 25%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6- až 14-ročných (8105,6/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO boli hlásené v 3 školských zariadeniach s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO - v 1 MŠ a v 2 ZŠ.

V 8. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 18 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 7 a v okrese Levoča 3 potvrdené prípadyCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím