Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 9. kalendárny týždeň 2023

V 9. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 1098 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2536,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 109 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 251,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (8. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 15%.Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných 9113,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 2,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (3), otitídy (9) a sínusitídy (14).

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1122 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2493,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 57 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 126,7/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňuje chorobnosť na ARO nižšia o 19%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (4983,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 0,6% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (4) a sínusitídy (1).

V okrese Levoča bolo hlásených 325 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2180,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných (CHPO) bolo 48 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 322,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 16%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (8129,4/100 000). Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,3% zo všetkých ARO. Komplikáciou ARO bola sinusitída.

Lokálne epidémie ARO/CHPO boli hlásené v 3 školských zariadeniach s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť na ARO/CHPO - v 1 ZŠ s MŠ, 1 MŠ a v 1 ZŠ.

V 9. kalendárnom týždni roku 2023 bolo v okrese Poprad hlásených 12 potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19, v okrese Kežmarok 14 a v okrese Levoča 4 potvrdené prípadyCOVID-19. Počet prípadov COVID-19 treba brať s rezervou, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 

MUDr. Mária Pompová
vedúca odd. epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím