Informácia pre uvádzanie na trh výrobkov s označením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“ a pod.

 

Výkon úradných kontrol v SR ako aj v iných členských štátov poukazuje na skutočnosť, že v posledných rokoch sa na trh uvádza stále väčší počet materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, ktoré sú vyrobené z plastu, ku ktorým sa pridávajú bambusové alebo iné prírodné  látky.  Príkladom sú obalové materiály ale aj kuchynské pomôcky (misky, taniere, poháre).  Tieto materiály a predmety sa často podobajú svojim vzhľadom na melamínové plastové výrobky pričom sú určené na styk s potravinami tak ako klasické plastové výrobky.  Avšak tieto nové typy výrobkov sa zvyčajne skladajú  z melamínového plastu ako hlavného kompozitného materiálu, ale tiež obsahujú mletý bambus („bambus-melamín“) alebo iné podobné zložky napr. kukuričná alebo pšeničná múka. Na rozdiel od melamínového riadu, ktorý je lesklý a hladký sú tieto výrobky matné a majú drsnejšie štruktúru.

Od roku 2016 prebieha výkon úradných kontrol v SR špecificky zameraný na zistenie možnej migrácie formaldehydu resp. melamínu práve z výrobkov, ktoré obsahujú bambusové vlákna resp. iné prírodné materiály. U dvoch výrobkoch dostupných na slovenskom trhu bola zistená presiahnutá migrácia formaldehydu a výrobky boli stiahnuté z trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň bolo zistené, že tieto výrobky sú z marketingových dôvodov predávané pod označením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“, „bambusový“, „biologicky rozložiteľný“, „ekologický“, „organický“ atď.

Toto označovanie v žiadnom prípade nezodpovedá materiálovému zloženiu výrobkov pretože základnou zložkou týchto výrobkov je plast a prídavok prírodných materiálov (bambus, pšenica, kukurica) dosahuje len určité percento zloženia. V legislatíve nie je definované aké percentuálne zloženie môže obsahovať výrobok, aby mohol byť označovaný ako  „eco friendly“, „bio“, „prírodný“,  „bambusový“, „biologicky rozložiteľný“, „ekologický“, „organický“ atď.

Takéto označovanie je neprípustné vzhľadom na to, že podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 nesmie byť „označovanie, reklama a prezentácia materiálu alebo predmetu zavádzajúca pre spotrebiteľov“.

Podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú takéto výrobky na trh si musia byť vedomý skutočného materiálového zloženia výrobkov a nesmú zneužívať prídavok prírodných materiálov k plastov na zavádzajúce označovanie a podporu predaja. Uvádzanie plastových výrobkov na trh sa riadi požiadavkami nariadenia (ES) č. 10/2011 a je povinnosťou predkladať vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu, ktoré deklarujú zdravotnú bezpečnosť týchto výrobkov.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím