Medzinárodný deň bez fajčenia 20. november 2019

Európsky týždeň boja proti drogám

 • bol vyhlásený z iniciatívy Európskej únie (EÚ)
 • pripomíname si ho každý rok vždy v tretí novembrový týždeň
 • cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog, znížiť a odstrániť dopyt a konzumáciu drog najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi
 • prevencia začína šírením informácií o nebezpečenstvách užívania drog nielen pre jednotlivca ale i pre komunitu
 • v r. 2010 bola na Svetovom zdravotníckom zhromaždení schválená Globálna stratégia znižovania škodlivosti účinkov alkoholu a pre Európsky región bol prijatý aj Európsky akčný plán znižovania škodlivých účinkov alkoholu
 • škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie

Droga

 • pomenovanie pochádza z holandského slova ¢droog¢ = vyprahnutý
 • je to psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti
 • drogová závislosť býva vážnym spoločenským a zdravotným problémom
 • ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok užívateľa
 • môže vyvolať závislosť (návyk)
 •  

Delenie drog:

 • prírodné  (tabak, marihuana, niektoré huby, ópium, kokaín)
 • umelo vyrobené (lieky, pervitán, extáza)
 • legálne (kofeín, nikotín, alkohol)
 • nelegálne (marihuana, hašiš, kokaín, pervitín)
 • mäkké (kofeín, marihuana, hašiš)
 • tvrdé (nikotín, alkohol, kokaín, pervitín, heroín)

Alkohol - metla ľudstva!?

 • je známy už od praveku
 • získava sa z prírodných zdrojov (ovocie, obilie) kvasením, pálením, varením alebo kombináciou týchto spôsobov
 • na Slovensku je drogou číslo jedna
 • abúzus alkoholu (nadmerná konzumácia) a alkoholová závislosť patria medzi najzávažnejšie medicínske a spoločenské problémy
 • alkohol už v malých dávkach negatívne ovplyvňuje pozornosť, koordináciu  pohybov, reakčné schopnosti človeka
 • vyššie dávky vedú k výpadkom  pamäti, agresivite, pocitom úzkosti
 • dlhotrvajúci abúzus a závislosť od alkoholu môžu zapríčiniť vznik a rozvoj závažných zdravotných problémov psychických porúch:
 • akútne ochorenia a poškodenia zdravia: akútna alkoholická psychóza, otrava alkoholom a otrava metylalkoholom, úrazy pri dopravných nehodách, utopenie, sebapoškodzovanie, pokus o samovraždu, poranenia po napadnutí inou osobou
 • chronické ochorenia: vysoký krvný tlak, diabetes mellitus (II. typ), poškodenie centrálneho nervového systému a srdcovo – cievneho systému, rôzne druhy rakoviny, gastritída,  či cirhóza pečene

Medzinárodný deň bez fajčenia

 • je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC)
 • je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o negatívnom vplyve cigariet a cigaretového dymu na zdravie ľudí a o rizikách vzniku rôznych ochorení
 • hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie v boji proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti
 • predstavitelia zdravotníckych organizácií apelujú na dôležitosť prevencie, predovšetkým sekundárnej
 • osveta detí a mládeže patrí medzi najdôležitejšie oblasti prevencie
 • tento deň tiež ponúka príležitosť fajčiarom zamyslieť sa nad dôsledkami svojho zlozvyku, ktorý má často katastrofálne následky
 • nezabúda ani na nebezpečenstvá pasívneho fajčenia

Fajčenie – tichý zabijak

 • patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia na celom svete
 • s cigaretami začínajú už deti, pre mladistvých je akousi „pomôckou“ pre budovanie si prestíže medzi rovesníkmi a dospelí si už bez cigarety nevedia predstaviť svoj život
 • každá cigareta obsahuje približne 4000 chemických látok, ktoré sa delia na rakovinotvorné, jedovaté a návykové
 • je dokázané, že fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy:
 • choroby dýchacích ciest, kardiovaskulárne a nádorové ochorenia,
 • zvyšuje riziko vzniku osteoporózy a zlomenín,
 • vznik paradentózy či šedého zákalu,
 • oslabenie imunitného systému, spomalené hojenie rán, pooperačné komplikácii

Drogovou závislosťou bude ľudská spoločnosť trpieť dovtedy,
pokiaľ život bez drog nezačne byť
pre všetkých, ktorých sa to týka, príťažlivejší.
Gene Brewer (americký spisovateľ)

Leták na stiahnutie

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x