Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Po prvýkrát sa stal 9. september pripomienkou prevencie už v r. 1999. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva alkoholu, aby im na to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich. Neexistuje bezpečná hranica (hladina) alkoholu  a  nie  je  známe  žiadne množstvo  alkoholu,  ktoré  by  bolo  počas tehotenstva považované za bezpečné. Preto je najlepšie počas tehotenstva vôbec nepiť. Aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod nebezpečné.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) - je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Pričom niektoré príznaky sa objavia až neskoršom veku.

Na Slovensku sa narodí ročne asi 250 detí s diagnózou FAS.
Viac ako 30% žien počas gravidity pije alkoholické nápoje.

Podľa celosvetového prieskum si počas tehotenstva pohárik alkoholu neodoprie až 10% žien. V 1 zo 67 prípadov sa im narodí dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom – ročne sa narodí až 119 000 takýchto detí.

Kedy hrozí fetálny alkoholový syndróm?

Alkohol by mal byť počas tehotenstva úplne tabu. Keď gravidná žena požíva alkohol, cez placentu sa k plodu dostávajú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť jeho mozog i ostatné orgány.

Je dokázané, že alkohol počas tehotenstva je rizikovým faktorom, ktorý môže viesť k poruchám rastu, spontánnemu potratu, predčasnému pôrodu, či narodeniu dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

V prípadoch, keď žena počas tehotenstva pije alkohol pravidelne a vo väčších množstvách, môže dôjsť k narodeniu dieťaťa s fetálnym alkoholovým syndrómom. Príznaky majú dlhodobý charakter a ovplyvnia zdravie dieťaťa i jeho zaradenie do spoločnosti na celý život.

Tu sú niektoré z nich:

 • trvalé poškodenie mozgu
 • poruchy rastu
 • dysmorfické znaky tváre (spojené s poruchami vnímania a správania)
 • intelektuálne a emocionálne problémy

Bude to horšie? Nemusí…

Štatistiky naznačujú, že detí s fetálnym alkoholovým syndrómom môže každým rokom pribúdať.
Má to dva hlavné dôvody:

 • spotreba alkoholu u mladých žien každým rokom stúpa, ničím výnimočným nie je ani nárazové pitie, či pitie do nemoty, ktoré sa často týka aj tehotných žien
 • veľa tehotenstiev je neplánovaných. Ženy často v prvých mesiacoch netušia, že sú tehotné, a preto sa nevyhýbajú väčším množstvám alkoholu. Avšak práve prvý trimester je najrizikovejším obdobím, keď sa vyvíjajú orgány dieťaťa, najmä mozog, na ktorý môže mať alkohol veľmi nepriaznivý vplyv

Vplyv alkoholu na plod:

 • alkohol prechádza placentou a krvou do plodu
 • koncentrácia alkoholu v krvi u plodu je rovnaká, ako u matky
 • plod nedokáže odbúravať alkohol – vyššie hodnoty pretrvávajú viac ako 24 hodín
 • po 2 – 3 hodinách je koncentrácia u plodu dokonca vyššia ako u matky

Účinok alkoholu na plod závisí:

 • od množstva vypitého alkoholu
 • od stupňa tehotenstva
 • od frekvencie pitia

Účinok alkoholu na plod v jednotlivých obdobiach tehotenstva:

1. trimester:

 • riziko potratu, alebo vzniku závažných vrodených chýb
 • najviac ohrozený je mozog (strata buniek)
 • chybný vývoj orgánov

2. trimester:

 • zvýšené riziko vzniku potratu

3. trimester:

 • alkohol brzdí rast plodu


Fetálny alkoholový syndróm sa prejavuje v oblasti:

 • rastu dieťaťa -  zaostávanie rastu plodu (podvýživa plodu), toto zaostávanie v raste je dlhodobé
 • funkcie centrálneho nervového systému (mozgu) - mentálna retardácia, alkoholové abstinenčné príznaky, slabí sací reflex, zvýšená dráždivosť, poruchy spánku, spomalenie vývoja, poruchy sústredenia, problémy s učením, poruchy správania, porucha intelektu, dieťa je schopné zvládnuť len osobitnú školu
 • telesných zmien - malá hlava, úzke očné štrbiny, plochá stredná časť tváre, nízky chrbát nosa, nos má tvar zástrčky (vidieť nosné dierky), problémy so svalovým tonusom, obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové chyby, poškodenie sluchu a zraku, rázštep perí a podnebia

Rizikovými faktormi sú

 • neplánované tehotenstvo
 • neschopnosť rozpoznať ranné tehotenstvo a pitie alkoholu v tom čase
 • nedostatok znalostí o rizikách konzumácie alkoholu
 • nízky vek matky
 • nízky socio–ekonomický status

Prevencia

Najkritickejším obdobím pre plod je prvý trimester tehotenstva. To platí pre každý škodlivý činiteľ, nielen pre alkohol. Ak žena vypije malé množstvo alkoholu, kým nevie, že je tehotná, nemusí to znamenať narodenie poškodeného dieťaťa. Už len pri podozrení na tehotenstvo je potrebné alkoholu sa vyhýbať.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x