Monitoring kvality pieskov v detských pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti na sídliskách mesta Poprad

Počas letných prázdnin využívajú detské pieskoviská na sídliskách mesta Poprad malé deti pod dozorom svojích rodičov.

Vieme o tom, že znečistené trávniky a pieskoviská od exkrementov domácich zvierat (psy, mačky) nesú so sebou riziko ohrozenia zdravia detí. Ide najmä o parazitárne ochorenia toxoplazmózu a toxokarózu, ktorých zdrojom nákazy sú psie a mačacie exkrementy v znečistenom pieskovisku. Ochorenie može byť prenosné aj na človeka za určitých podmienok, najmä pri nedodržiavaní zásad osobnej hygieny, v tomto prípade znečistenými rúčkami detí do úst a nedostatočným umytím po návrate z pieskoviska. Príznakmi môžu byť zvracanie, hnačky, bolesti bruška, slabosť. Následkom môže byť aj poškodenie orgánov ako je pečeň, obličky, pľúca.  

Prevádzkovateľ detských pieskovísk (mesto Poprad) je povinný zabezpečiť starostlivosť  o údržbu a kvalitu pieskov na pieskoviskách v zmysle vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z.z. o požiadavkách na pieskoviská tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade každoročne monitoruje kvalitu pieskov v pieskoviskách na sídliskách mesta Poprad, aj v areáloch predškolských zariadení.

Od začiatku letnej sezóny 2019 bolo z pieskovísk na sídliskách mesta Poprad (centrum, sídlisko Západ, sídliská JUH I., II., V.) odobratých 25 vzoriek pieskov. Pre prítomnosť indikátorov parazitárneho znečistenia – vajíčka geohelmintov bolo 6 vzoriek hodnotených ako nevyhovujúcich. Na zistené nedostatky bol prevádzkovateľ upozornený a vykonal nápravné opatrenia. Laboratórne výsledky opakovane odobratých vzoriek  pieskov z inkriminovaných pieskovísk boli vyhovujúce a opatrenia zo strany prevádzkovateľa boli účinné. Touto cestou chceme vysloviť poďakovanie za spoluprácu mestu Poprad za rýchle a účinné riešenie danej problematiky. Veľkou mierou by však mohli byť nápomocní majitelia psov, ktorí by dodržiavali povinnosť zákazu vstupu psov na pieskoviská a čistenie verejných priestranstiev od exkrementov. Nielen prevádzkovateľovi a kontrolnému orgánu, ale aj samotným obyvateľom by malo záležať na dodržiavaní  preventívnych opatrení a ochrane verejného zdravia. Aj v mesiaci august 2019 budeme pokračovať v monitorovaní kvality pieskov na sídliskových pieskoviskách mesta Poprad.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím