Október, mesiac úcty k starším

Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenapádne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. 

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako proces chopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví.

Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Veľký význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť zvládať základné činnosti spojené s hygienou, prejsť sa medzi ľudí a pod..

Práve odkázanosť na druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. Starší človek sa nechce hýbať, predovšetkým v dôsledku rôznych bolestí a chorôb a tak potreba pohybu klesá. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a z pocitu, že už nie je v spoločnosti potrebný. Nástup do  dôchodku neznamená, že sa končí životná aktivita.

 

Najlepším bojovníkom je pohyb a stále kontakty s ľuďmi.

Veľmi vhodné je zaradiť do životného štýlu seniorov tzv. ranné cvičenie. Ranné cvičenie pripraví telo, ale aj myseľ pre ďalšiu činnosť do dňa.

V starobe sú taktiež významné manipulačné cvičenia určené na tréning jemnej motoriky. Preto napríklad ručné práce, cvičenia s malou tenisovou loptičkou alebo prehadzovanie z dlane do dlane sú vhodným doplnkom cvičenia.

Dostatok  príležitostí stretávať sa s ľuďmi a komunikovať je ďalším momentom, ktorý prispieva ku kvalite života. 

Pravidelné organizované činnosti (aktivity) pre seniorov umožňujú im spoznávanie nových  priateľov a známych. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych  vzťahov s rovesníkmi,  ktorí majú  rovnaké záujmy, vedia sa podporiť a poradiť si.

Život treba prežiť aktívne a produktívne bez ohľadu na vek. Ak to človeku dovoľuje jeho zdravotný stav, mal by tak urobiť. 

 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V decembri v r. 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodných deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov.

Slovensko v najbližších rokoch čaká dynamické starnutie populácie spôsobené predovšetkým posúvaním početných generácií do seniorského veku. Odhaduje sa, že po roku 2018 budú na Slovensku prevažovať seniori nad detskou zložkou obyvateľstva a tento trend by sa mal udržať až do r. 2030.

Starnutie obyvateľstva je ovplyvnené dlhodobo sa zvyšujúcou strednou dĺžkou života. Počet obyvateľov Slovenska vo veku nad 62 rokov je takmer 932 000. Do r. 2025 by sa mal zvýšiť na 1,27 milióna osôb. Starnutie populácie je globálny fenomén a zasahuje celú spoločnosť. Stúpajúci trend starnutia je jedným z najvýraznejších problémov súčasného demografického vývoja.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím
x