Október - mesiac úcty k starším

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa  vrások a bielych  vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v decembri 1990 vyhlásilo mesiac október za Mesiac úcty k starším. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí.

Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie (z toho 61% tvoria seniorky). Podľa demografických odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku. Starnutie populácie je globálny fenomén a zasahuje celú spoločnosť. Stúpajúci trend starnutia je jedným z najvýraznejších problémov súčasného demografického vývoja.

V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky. Starnutie obyvateľstva so sebou prináša mnohé sociálne a ekonomické dôsledky vo všetkých krajinách sveta. Do skupiny seniorov zaraďujeme osoby vo veku nad 65 rokov. Úrad verejného zdravotníctva SR a tiež regionálne úrady verejného zdravotníctva sa tejto problematike venujú aj Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. Cieľom programu je podporovať aktívne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov, aby zostali čo najdlhšie aktívni, pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí, tiež aby vedeli aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.

Medzi základné zložky aktívneho starnutia patrí okrem zdravej životosprávy tiež pohybová aktivita, ktorá by mala byť primeraná zdravotnému stavu organizmu. Základ tvorí chôdza, ktorá je najprirodzenejšou pohybovou aktivitou pre človeka, ďalej plávanie a tiež bicyklovanie. Pravidelný pohyb okrem iného spomaľuje proces starnutia. Tieto aktivity by mali slúžiť pre udržanie primeranej fyzickej a psychickej aktivity, aby sa ľudia vo vyššom veku necítili odstrkovaní a opustení, čo by malo zlepšiť kvalitu života v období ich jesene života.

Pohybová aktivita u seniorov má celý rad pozitívnych faktorov.

  • zlepšuje sa činnosť srdca – prispieva k záťažovej adaptabilite organizmu a tým znižuje pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu
  • znižuje riziko cukrovky
  • znižuje riziko vysokého krvného tlaku
  • udržuje chrbticu vo funkčnej zdatnosti
  • pomáha udržiavať zdravé kosti, svaly a kĺby
  • uvoľňuje stresové napätie, znižuje pocity depresie a podporuje dobrý psychický stav
  • prispieva k redukcii nadmernej hmotnosti
  • formuje a zachováva optimálnu telesnú proporciu
  • adekvátna pohybová aktivita urýchľuje rehabilitácie po ochorení a zraneniach

Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Pri ich deficite môže starší človek zažiť sociálnu izoláciu, spúšťajú sa depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je pre  spoločnosť prospešný.

Dnešný senior môže mať veľa aktivít - športovanie, stretávanie sa s rovesníkmi v kluboch dôchodcov, študovať na Univerzite tretieho veku. Veľmi dôležitý je samotný postoj seniora, odrazom čoho je aj kvalita jeho života. Veľký dôraz sa kladie na fyzickú sebestačnosť a zvládanie základných činností.

Starší človek je predovšetkým skúsený človek, ktorý svojimi životnými skúsenosťami, cennými radami môže obohatiť život rodiny, byť jej oporou a príkladom. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou všade –  v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch.

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím