Poradňa zdravia

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a uvoľňovanie činnosti prevádzok rôzneho charakteru sa obnovuje aj činnosť Poradne zdravia pri RÚVZ v Poprade.

Pri návšteve našej Poradne zdravia platia všeobecné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre klientov aj pre zamestnancov.

Poradňa zdravia je  príležitosť na zlepšenie životného štýlu a tým aj zdravotného stavu obyvateľov. Poskytuje odborné poradenstvo, ako si upevniť zdravie a predísť chronickým (tzv. civilizačným) ochoreniam. Je zameraná na prevenciu formou znižovania rizikových faktorov súčasného životného štýlu. Hlavným cieľom je zvyšovanie záujmu obyvateľstva o vlastné zdravie, poznanie zdravotných rizík a možností ako predchádzať vzniku chronických neinfekčných ochorení, najmä srdcovo – cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová porážka), chorôb látkovej výmeny (obezita, cukrovka) a nádorových ochorení.

Návšteva klienta v Poradni zdravia spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života, t. j. životným štýlom. Vyšetrením kvapky kapilárnej krvi (odber krvi z prsta) sa stanoví hladina celkového cholesterolu, HDL cholesterolu (tzv. dobrý), LDL cholesterolu (tzv. zlý), tukov, hladiny cukru (glykémie). Súčasťou vyšetrení je aj hodnotenie rodinnej a osobnej anamnézy so zameraním na výskyt rizikových faktorov neinfekčných ochorení (fajčenie, nedostatok pohybu, nesprávna životospráva, nadváha, obezita).  V prípade výskytu rizikových faktorov odporúčame klientom optimálne a primerané zmeny v spôsobe života formou poradenstva s následnými kontrolnými návštevami v Poradni zdravia. V prípade potreby klientovi odporúčame ďalšie vyšetrenia cestou praktického lekára pre dospelých.

Sme tu pre Vás každý štvrtok v mesiaci okrem letných prázdnin, vyšetrenie je bezplatné, bližšie informácie a objednávanie klientov na tel. č. 052/41807, kl. 32, 46 denne od 7,30 do 8,30 hod. a od 14,00 do 14,30 hod..

 

RÚVZ si sídlom v Poprade

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím