RAPEX 297-5

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 27.02.2023

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/00339/23 

číslo podania: RO/00780/23
názov: Ardagio Decor
– parfum pre ženy
značka: JFENZI
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: W 1125 71821120
čiarový kód: 5902539680508
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: JFENZI Perfume, Wimmera 50, 32-005 Niepoomice, Poľsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

 

  1. hlásenie č. A12/00340/23 

číslo podania: RO/00785/23
názov: Savoir Nuit
– parfum pre ženy
značka: JFENZI
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobné dávky: W 1126 82381121
čiarový kód: 5 904730300728
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: JFENZI Perfume, Wimmera 50, 32-005 Niepoomice, Poľsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

 

  1. hlásenie č. A12/00341/23 

číslo podania: RO/00784/23
názov: Gossi Platinum
– parfum pre ženy
značka: JFENZI
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: W 0123 39020118
čiarový kód: 5 907690127855
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: JFENZI Perfume, Wimmera 50, 32-005 Niepoomice, Poľsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vo vyššie uvedených výrobkoch sa v zozname zložiek nachádza zakázaná látka - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1666) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 

  1. hlásenie č. A12/00343/23 

číslo podania: SE/00725/23
názov: 88 total white
– krém na bielenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8858955005166
krajina pôvodu: Thajsko
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: Amazon
popis: krém na bielenie pokožky zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

   

Výrobok obsahuje ortuť (4 100 mg/kg).

 

  1. hlásenie č. A12/00348/23 

číslo podania: SE/00735/23
názov: Q-nic whitening underarm cream
– krém na bielenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobné dávky: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Thajsko
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: https://thaimegastore.com
popis: svetložltý krém na bielenie pokožky zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

   

Výrobok obsahuje ortuť (4 840 mg/kg).

Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť ortuti, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

 

  1. hlásenie č. A12/00385/23 

číslo podania: LT/00838/23
názov: Linea Mamma Baby Crema Corpo
– telový krém
značka: LINEA
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 632
čiarový kód: 8006435000402
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L., Via San Damiano 24/A, I-20833 Giussano, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 500 ml, telový krém v plastovej fľaši s dávkovačom, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

 

  1. hlásenie č. A12/00431/23 

číslo podania: LT/00381/23
názov: INDIA hand cream with cannabis oil
– krém na ruky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: 100 ml
výrobná dávka: 2135LB
čiarový kód: 5906489818943
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: India Cosmetics Sp. z.o.o., ul. Šw. Marcin 80/82/355, 61-809 Poznan, Poľsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, krém na ruky s konopným olejom v sivej plastovej tube s obrázkom zeleného konopného listu a popisom v anglickom, poľskom jazyku a s dodatočným štítkom v litovskom jazyku, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vo vyššie uvedených výrobkoch sa v zozname zložiek nachádza zakázaná látka - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1666) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu u citlivých osôb.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu dotknutých výrobkov v Slovenskej republike. V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 24.03.2023.

 

S pozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím