RAPEX 3-1

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 03.01.2022

Nebezpečné výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/01882/21

číslo podania: SE/06693/21

názov: Intenze Formula 23 – farba na tetovanie

značka: Intenze Tattoo Ink

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Batch BK1551MX40, Lot SS295

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Intenze products Inc, 215 Rt 17 S. Rochelle park, NJ 07662, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: https://tattoo.eaststreet.se/

popis: biela plastová fľaška s červeným uzáverom, zabalená v bielo-modrej kartónovej škatuľke, viď obrázky

    

 Výrobok obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU): acenaphthylene (2,0 mg/kg), fluoranthene (0,8 mg/kg), naphthalene (1,4 mg/kg), pyren (7,7 mg/kg) a benzo[a]pyrene (0,04 mg/kg), ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu.

Podľa položky  č. 75,  prílohy XVII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), hladiny jednotlivých PAU v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmú prekročiť 0,000O5% a hladiny benzo[a]pyrénu v takýchto zmesiach nesmú prekročiť 0,0000005%.

 

  1. hlásenie č. A12/01883/21

číslo podania: SE/07108/21

názov: Fusion Ink Basic Black – farba na tetovanie

značka: FUSION INK

typ výrobku/číslo výrobku: Fusion Ink Basic Black

výrobná dávka: LOT# 59-081720 Expire date: 08/17/2023

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Fusion Ink, 14427 Meridian Pkwy March ARB, California, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: www.lundberg-custom.com/se

popis: 30 ml,  čierna plastová fľaška s modro-čiernou etiketou, viď obrázky

   

Výrobok obsahuje nadmerné množstvo polycyklického  aromatického uhľovodíka (PAU) -naphthalene  (8,0 mg/kg), ktorý môže spôsobiť rakovinu a môže byť  mutagénny a toxický pre reprodukciu. Podľa položky č. 75, prílohy XVII,  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH), hladiny jednotlivých PAU v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmú prekročiť 0,00005%.

 

  1. hlásenie č. A12/01884/21

číslo podania: SE/07082/21

názov: World Famous Tattoo Ink Samuel O´Reilly Red – farba na tetovanie

značka: World Famous Tattoo Ink

typ výrobku/číslo výrobku: Samuel O´Reilly Red

výrobná dávka: BATCH B40404/LOT WFSOR 200407

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: World Famous Tattoo Ink, 460 A GRLL NWAY, 2970B SC, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: červená farba na tetovanie v plastovej fľaške, viď obrázky

   

Výrobok obsahuje nadmerné množstvo niklu (7,1 mg/kg). Nikel môže spôsobiť podráždenie pokožky a vyvolať alergické reakcie. Rezolúcia Rady Európy  ResAP (2008)1 o požiadavkách a kritériách pre bezpečnosť tetovania a permanentného make-upu odporúča, aby obsah niklu v tetovacích farbách  bol tak nízky, ako je  technicky nevyhnutné. Podľa položky č. 75, prílohy XVII, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH), obsah niklu v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmie prekročiť 0,000005% (5ppm).

 

  1. hlásenie č. A12/01885/21

číslo podania: SE/07057/21

názov: Eternal Ink Deep Red – farba na tetovanie

značka: ETERNAL INK

typ výrobku/číslo výrobku: Eternal Ink Deep Red

výrobná dávka: IE004025 Expire date 03/2023

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Eternal Ink, 7987 Lochlin Drive, 48116 Brighton MI, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: výrobok sa predtým predával cez www.barbarella.se, ale už sa nepredáva

popis: 30 ml, čierna plastová fľaška so žltou etiketou, viď obrázky

   

Výrobok obsahuje nadmerné množstvo polycyklického aromatického uhľovodíka (PAU) - naphthalene (4,0 mg/kg) a aromatického amínu - o-anisidine (6,8 mg/kg). Podľa položky č. 75, prílohy XVII,  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH), hladiny jednotlivých PAU v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmú prekročiť 0,00005% a hladina  o-anisidine v zmesiach nesmie prekročiť 0,0005%.

Vyššie uvedené farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (Resolution  ResAP (2008)1 on requriments and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 26.01.2022.

 

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím