RAPEX 3-2

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 05.01.2022

Nebezpečné výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/00006/22

číslo podania: SE/07056/21

názov: Viking ink Dark Shadow – farba na tetovanie

značka: Viking

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: L-118 Expire date 11/2023

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Viking ink, 1907 Harrison St, Hollywood – Miami 33020 Florida, Spojené štáty americké

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.killerinktattoo.se/contact

popis: 120 ml, čierna plastová fľaška so žlto-bielou etiketou, viď obrázky

   

Vyššie uvedený výrobok obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU): acenaphthylene (0,5 mg/kg), naphthalene (0,5 mg/kg),  pyren (2,2 mg/kg) a benzo[a]pyrene (0,09 mg/kg), ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu.

Podľa položky  č. 75,  prílohy XVII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), hladiny jednotlivých PAU v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmú prekročiť 0,000O5% (0,5 mg/kg) a hladiny benzo[a]pyrénu v takýchto zmesiach nesmú prekročiť 0,0000005% (0,005 mg/kg).

 

  1. hlásenie č. A12/00007/22

číslo podania: SE/07077/21

názov: Perma Blend Blackish Brown – farba na tetovanie

značka: Perma Blend

typ výrobku/číslo výrobku: Blackish Brown

výrobná dávka: B40401/PBBLB200406

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: INK COSMETICS INC., 460 A Greenway Industrial dr. Fort Mill, 29708 SC., Spojené štáty americké

popis: čierna plastová fľaška, viď obrázky

   

Vyššie uvedený výrobok obsahuje aromatický amín: o-toluidine (5,7 mg/kg).

Podľa položky č. 75, prílohy XVII,  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH), hladiny aromatických amínov - o-toluidine v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmú prekročiť 0,0005%.

 

  1. hlásenie č. A12/00008/22

číslo podania: SE/07117/21

názov: Eternal Ink True Blue – farba na tetovanie

značka: Eternal Ink

typ výrobku/číslo výrobku: True Blue

výrobná dávka: BATCH IE 013182

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: Eternal Inks, Unit 25 Shortwood Court, Shortwood Business Park, S74 9LH Barnsley, Spojené štáty americké,

popis: modrá tetovacia farba v plastovej fľaške, viď. obrázky

   

Vyššie uvedený výrobok obsahuje nadmerné množstvo medi  – 1800 mg/kg (1800 ppm).

Podľa položky č. 75, prílohy XVII,  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH), hladiny medi nesmú prekročiť 0,0250% (250 ppm).

Vyššie uvedené farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (Resolution  ResAP (2008)1 on requriments and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

  1. hlásenie č. A12/00009/22

číslo podania: HR/07127/21

názov: BECUTAN BABY WIPES WITH CHAMOMILE –  detské vlhčené utierky

značka: BECUTAN

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 130720212/098

čiarový kód:  5310001234775

krajina pôvodu: Severné Macedónsko

výrobca: ALKALOID AD, ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12, 1000 SKOPJE, Severné Macedónsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: detské vlhčené utierky, balené 2x64 kusov(2 v 1), viď obrázky

Vo vyššie uvedenom výrobku bol zistený vyšší počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov, aeróbnych mezofilných baktérii, kvasiniek a plesní. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko. Výrobok nie je v súlade s požiadavkami normy EN ISO 17516:2014 Kozmetické výrobky - Mikrobiológia -Mikrobiologické limity a s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk nasledovne:

1. hlásenie č. A12/00006/22 do 09.02.2022

2. hlásenie č. A12/00007/22 do 09.02.2022

3. hlásenie č. A12/00008/22 do 09.02.2022

4. hlásenie č. A12/00009/22 do 18.01.2022

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím