RAPEX 3-7

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 03.03.2022

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúci výrobok:

  1. hlásenie č. A12/00376/22

číslo podania: SE/01213/22

názov: Fashion Fair Cream – krém na zosvetlenie pokožky

značka: BENEKS ̍

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: B0276, 12/2019, 12/2024

čiarový kód: 23589647586218

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beltapharm S.p.A, Via Stelvio 66, 20095 Cusano Milanino (Milan), Taliansko

zodpovedná osoba: Beneks Pharmaceuticals LTD, n. 4B Dupe Otegbola Street, Satelite Town Lagos, Nigeria

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 25 g, výrobok na zosvetlenie pokožky, ktorý je zabalený v ružovej kartónovej škatuľke, viď obrázky

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku Clobetasol propionate (0,05 hmot. %), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasol patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný len na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedeného výrobku na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 16.03.2022.

 

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím