RAPEX 3763-2

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 10.05.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Rakúsku, Nemecku a v Španielsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

  1. hlásenie č.A12/00581/21

názov: Henna Herbal Black 1.0 – farba na vlasy

značka: PCC Brands

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 354

čiarový kód: 8904061205782

krajina pôvodu: India

výrobca: neuvedené

popis: čierna farba na vlasy, plastové vrecko v kartónovej škatuľke, viď. obrázok.

Výrobok pripravený na použitie obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD) v koncentrácii 2,8 %. Ďalej kontrolný orgán zistil nasledovné nedostatky: nedostatok oxidačných činidiel,  dlhý čas ponechania výrobku na vlasoch a kontakt s pokožkou hlavy môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu a na výrobku bolo nedostatočné varovné označenie v nemeckom jazyku.

Na základe vyššie uvedeného výrobok je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 8 a) ) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

  1. hlásenie č.A12/00594/21

názov: STRETCH CONTROL – výrobok na spevnenie pokožky

značka: MESOSTYLE  STRETCH  CONTROL

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: L1 05-2021; M1 10-2020; N1 05-2021

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorio Expertisse Internacional, S.L.

popis: 5 ml, škatuľka s piatimi bielymi 5 ml ampulkami s popisom: „MesoStyle Stretch Control Elasticity and Firmness, face and Body“, viď. obrázok.

Výrobok obsahuje látku- Meclofenoxate, čo je  v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 21) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka Meclofenoxate pôsobí na centrálny nervový systém a je viazaný na lekársky predpis a je  uvedený v uznesení AP (69) 2 Rady Európy.

 
  1. hlásenie č.A12/00595/21

názov: Fitokosmetik schwarzer kosmetischer Ton (Totes Meer)– kozmetická maska

značka: Fitokosmetik

typ výrobku/číslo výrobku: 475190650

výrobná dávka: 05-2023 15.05.2020-1-22

čiarový kód: 4607051790650

krajina pôvodu: Ruská federácia

výrobca: SIA Fitocosmetic, Matisa iela 61-31, LV-1009 Riga, Lotýšsko

popis: čierny jemný kryštalický prášok, 2 plastové vrecká v kartónovej škatuľke,100g.

   

Vo vyššie uvedenom výrobku boli identifikované nasledovné ťažké kovy: nikel 61,9 +/- 12,4 mg/ kg masky; arzén 3,78 +/- 0,91 mg/ kg masky;  olovo 15,7 +/- 3,14 mg / kg masky. Zistené množstvá ťažkých kovov sú v rozpore s čl.14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položky č. 1093, 43, 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm)


S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím