RAPEX 3965-1

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 13.04.2022

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/00542/22

číslo podania: NO/01572/22

názov: Oasis bedbath, Unperfumed –  čistiace utierky

značka: Oasis

typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595, 109422

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited, 1 Western Avenue, Matrix Park, Chorley, PR7 7NB Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: www.oasis.no

popis:  Bielo-zelené balenie, ktoré obsahuje 5 kusov čistiacich utierok určených na osobnú hygienu, viď obrázky. 

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený výskyt nepovoleného patogénneho mikroorganizmu - Pseudomonas aeruginosa, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným systémom.

  1. hlásenie č. A12/00588/22

číslo podania: FR/01551/22

názov: Gel Douche Pomme d'Amour OUD DUBAI EL Saphir – sprchovací gél

značka: Qud Dubai

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

dovozca: Cajiexport Internacional Slu I, Urbanizacion Cornisa Azul, fase 3, bloque 1, 41920 Sevilla, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Bezfarebná priehľadná  plastová fľaša, ktorá je uzavretá  čiernym vyklápacím vrchnákom, viď obrázky.

Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádza prekročené množstvo konzervačnej látky Methylisothiazolinone v koncentrácii (0,00245 %), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prekročená povolená koncentrácia tejto konzervačnej látky môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu u citlivých osôb. Ďalej bolo zistené, že vo výrobkoch sa nachádzajú  látky -  Chlorphenesin a Phenoxyethanol, ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek, čo je v rozpore s čl. 19 (Označenie) a s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 50 a položka č. 29) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Počas kontroly bolo zistené, že na výrobkoch s vôňou (bubble gum, tahara, vanilla, coconut) neboli uvedené niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby, výrobná dávka, zoznam zložiek).

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  nasledovne:

  1. hlásenie č. A12/00542/22 do 09.05.2022
  2. hlásenie č. A12/00588/22 do 27.04.2022

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím