RAPEX 3965-4

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 20.05.2022

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

Doplňujúce informácie k hláseniam:

  1. hlásenie č. A12/00744/22  (verzia 4)

číslo podania: IE/02117/22

názov: Oasis Shampoo Cap; Oasis Shampoo Cap Unperfumed –  čiapka so šampónom

značka: Oasis

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: všetky šarže

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited, 1 Western Avenue, Matrix Park, PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: čiapka so šampónom na umývanie vlasov, výrobok je zabalený v  plastovom obale v rôznych veľkostiach, viď obrázky.

   

 

  1. hlásenie č. A12/00746/22 (verzia 3)

číslo podania: IE/02112/22

názov: Oasis Bedbath Maceratable Perfumed; Oasis Bedbath Maceratable Unperfumed – čistiace utierky

značka: Oasis

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: všetky šarže výrobkov Oasis Bedbath Maceratable Perfumed, všetky šarže výrobkov Oasis Bedbath Maceratable Unperfumed

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited, 1 Western Avenue, Matrix Park, PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Vlhčené utierky na čistenie. Plastové bielo-zelené (neparfumované)  a bielo-modré (parfumované) balenie. Výrobok sa dodáva v rôznych veľkostiach. Utierky je možné vyberať jednotlivo, viď obrázky.

  

 

  1. hlásenie č. A12/00747/22  (verzia 2)

číslo podania: IE/02122/22

názov: Conti Wet Wipes Patient Cleansing Wipes  – vlhčené utierky

značka: Conti

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: všetky šarže

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited, 1 Western Avenue, Matrix Park, PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky, ktoré sú zabalené v plastovom obale. Výrobky sú dodávané v rôznych veľkostiach balenia, utierky je možné vyberať jednotlivo, viď obrázky.

   

 

  1. hlásenie č. A12/00748/22  (verzia 3)

číslo podania: IE/02119/22

názov: Conti Wet Wipes Skin Cleansing Wipes – utierky na čistenie pokožky

značka: Conti

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: všetky šarže

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited, 1 Western Avenue, Matrix Park, PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky, ktoré sú zabalené v plastovom obale. Výrobky sú dodávané v rôznych veľkostiach balenia, utierky je možné vyberať jednotlivo, viď obrázky.

   

  1. hlásenie č. A12/00749/22  (verzia 4)

číslo podania: IE/02085/22

názov: Oasis Bedbath; Oasis Bedbath Unperfurmed – čistiace utierky

značka: Oasis

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: všetky šarže

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited, 1 Western Avenue, Matrix Park, PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky. Plastové bielo-modré (parfumované) a bielo-zelené (neparfumované) balenie, ktoré sa dodáva v rôznych veľkostiach. Utierky je možné vyberať jednotlivo, viď obrázky.

   

Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená kontaminácia výrobkov mikroorganizmom - Pseudomonas aeruginosa. Výrobky predstavujú mikrobiologické riziko. Výrobky nie sú v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 1756:2014 Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Mikrobiologické limity a s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prítomnosť mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným systémom.

Doplňujúce informácie k hláseniam:

Kontrolný orgán v Írsku doplnil informáciu pri vyššie uvedených hláseniach, kde bola nahlásená zmena rizika na vážne riziko. Na žiadosť notifikujúceho orgánu a poskytnutia protokolu  o skúške sa typ oznámenia, upozornenia u vyššie predchádzajúcich uvedených hlásení zmenilo z „Info“  na oznámenie čl. 12 smernice o všeobecnej bezpečnosti.

 

  1. hlásenie č. A12/00761/22 

číslo podania: DE/02547/22

názov: Lash Growth serum – sérum na rast rias

značka: Sophie Rosenburg

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 1676

čiarový kód: 4 270000 777417

krajina pôvodu: Rakúsko

výrobca: Schrofner Cosmetics GmbH, Robinigstraße 26a, 5020 Salzburg, Rakúsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.sophierosenburg.com/shop/

popis: Výrobok „Sophie Rosenburg Lash Growth Serum“ sérum na rast rias, ktoré je zabalené v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok.

Vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza látka - cloprostenol isopropyl ester (0,0012 %, analóg prostoglandínu). Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok môže vyvolať svrbenie, opuchnutie, zápal očných viečok alebo alergickú reakciu.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  nasledovne: hlásenie č. A12/00761/22  do 23.06.2022.

 

S pozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím