RAPEX 6161-6

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 26.09.2022

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/01294/22 

číslo podania: DE/04335/22

názov: Tea Tree Oil extra virgin –  extra panenský olej z čajovníka  na pokožku a na vlasy

značka: Raw

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 3621

čiarový kód: 8681823033622

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: MALIK Beauty Supplies B.V., Melbournstraat 41, 3047 BH Rotterdam, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 200 ml, priehľadná sklenená fľaša s kovovým uzáverom, nezmývateľný výrobok olej z čajovníka určený na pokožku a vlasy s dátumom minimálnej trvanlivosti 28.12.2023, viď obrázky

   

Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádzajú vonné látky linalool a limonene (namerané hodnoty nad 10 mg/kg a 100 mg/kg), ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek, čo je v rozpore s čl. 19 (Označenie) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položky č. 84 a 88) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prítomnosť látok sa musí uviesť v zozname zložiek podľa článku 19 ods.1 písm. g), ak jej koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch a 0,01% v zmývateľných výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

  1. hlásenie č. A12/01326/22 

číslo podania: SE/04589/22

názov: Shivanya Beauty Cream – výrobok na bielenie pokožky

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Best Before Dec. 2024

čiarový kód: 6000980911049

krajina pôvodu: Pakistan

výrobca: AQSA Cosmetics, Market, Karachi, Jaffarabad, 75660 Balochistan, Pakistan

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: svetložltý krém na bielenie pokožky v okrúhlej nádobe, ktorý je zabalený v kartónovom obale, viď obrázky

   

Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje ortuť (10 300 mg/kg), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu a nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 20.10.2022.

S pozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím