RAPEX 6665-3

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 30.07.2021

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/01148/21

číslo podania: SK/04234/21

názov výrobkov: BATH FIZZER– výrobok do kúpeľa

značka: I Heart Revolution

typ výrobkov/čiarový kód:

I heart Revolution Blueberry Crush Bath Fizzer- EAN: 5057566123365

I heart Revolution Bath Fizzer, Caramel LE- EAN: 5057566264341

I heart Revolution Bath Fizzer, cotton- EAN: 5057566264358

I heart Revolution Honey Teddy Bear Bath  Fizzer- EAN: 5057566220699

I heart Revolution Lulu Teddy Bear Bath Fizzer- EAN: 5057566220712

I heart Revolution Mimi LE Teddy Bear Bath Fizzer- EAN:5057566220729

krajina pôvodu: Čína

zodpovedná osoba: Revolution Beauty Cosmetics Limited, Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H, Ireland

distribútor: The Revolution Company s.r.o., Na radosti 399, 155 21 Praha, Česká republika

výrobok ponúkaný cez internet: áno

popis: 150g, výrobky do kúpeľa v tvare americkej šišky, 150g, výrobky v tvare medvedíka, výrobky do kúpeľa sú  zabalené do celofánu, viď obrázky.

          

       

Vyššie uvedené kozmetické výrobky vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou. Z dôvodu zámeny vyššie uvedených výrobkov s potravinou, môže dôjsť k požitiu výrobkov, hlavne u detí.  Malé časti sa dajú ľahko oddeliť, ktoré si deti môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia alebo malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa.

Výrobky nie sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov a so smernicou Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich  sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti  sú  a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.

 

  1. hlásenie č.A12/01151/21

číslo podania: SE/03547/21

názov: Gold Skin Clarifying Body Lotion with Snail Slime – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 2005

čiarový kód: 6181100321500

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: neuvedené

popis: výrobok v plastovej fľaši zabalený v kartónovej krabičke, na výrobku sa uvádza: ,,F 08.20, E 08.22“, viď obrázky

          

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Clobetasol propionate 0,02 (hmot.%), čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 300)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

 

  1. hlásenie č.A12/01156/21

číslo podania: IT/04115/21

názov:  Sei BELLA Make-up set- detská kozmetická súprava

značka: Migliorati

typ výrobku/číslo výrobku: Ref. A307

výrobná dávka: 202030710

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: neuvedené

dovozca: Migliorati International SrL, via Fiume 71 25050, Pavone Del Mella (Brecia), Italy

popis: kozmetická súprava pre deti – paleta očných tieňov zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená prekročená hodnota celkového chrómu. Kontrolný orgán posúdil, že výrobok nie je bezpečný podľa článku 3 (Bezpečnosť) nariadenia 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk hlásenie č.A12/01151/21 do 2.9.2021 a hlásenie č.A12/01156/21 do 12.8.2021 .

 

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím