RAPEX 6665-5

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 14.09.2021

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgánv Českej republike, v Írsku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie: č.A12/01279/21

názov: bk HAIR STYLING GEL – gél na vlasy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 12-2021

čiarový kód: 5906608002000

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: AROMATICA SP.ZO.O., UL.DWORSKA 1A, 42165 LIPIE, Poľsko

popis:  150ml, priehľadný plastový téglik naplnený gélom na vlasy v rôznych farbách (modrá, biela, žltá, ružová a zelená) s bielym skrutkovacím uzáverom, viď obrázky

   

Vo vyššie nezmývateľnom výrobku v zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 Ďalej, kontrolný orgán uviedol v uvedenom hlásení, stiahnutie výrobku z trhu.

 

  1. hlásenie: č.A12/01280/21

názov: Platinum Skin Beautifying Milk Maxi-Tone - výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Clear Essence

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: O LOT# 190812 -1, EXP: 08/21, EF141

čiarový kód: 737192001002

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: eBay

popis:Dvojfarebný vonkajší obal výrobku, predná strana je ružovej a béžovej farby. Druhá strana obalu je modrobiela, na ktorej sú uvedené informácie o výrobku vo francúzskom jazyku, viď obrázky.

      

Vo  vyššie uvedenom výrobku na obale v zozname zložiek bola uvedená prítomnosť látky Hydroquinone (2,0%), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č.1339 a s prílohou č.3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka, ktorá sa používa do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Doplňujúce informácie k uvedeným hláseniam:

  1. hlásenie č.A12/01046/21 (verzia 2)

názov: Sheesha Beauty Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Sheesha

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Pakistan

výrobca: Reeve Cosmetics, Phone 00923136751187, Mingora Sawat, Pakistan

popis:  výrobok v okrúhlej plastovej nádobe zabalený v obdĺžnikovom kartónovom obale, na výrobku sa uvádza: „ Mfg. Date: 07-2020, Exp. Date. 06-2023“ , viď obrázky

   

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 12600 mg/kg a látka clobetasol propionate 0,07%, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221 a položka č.300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

  1. hlásenie č.A12/01047/21 (verzia 2)

názov: Thai Beauty  Cream for Night Use – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: AQSA Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: Best before: December 2021

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 9781855682986

krajina pôvodu: Pakistan

výrobca: AQSA Cosmetics, Phone 00302067606, Karachi, Pakistan

popis: nočný krém na  akné, pupienky, tmavé kruhy a pehy, výrobok v okrúhlej plastovej nádobe, zabalený v obdĺžnikovom kartónovom obale,  viď. obrázky.

   

   

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 10900 mg/kg, čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 221)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

  1. hlásenie č.A12/01058/21 (verzia 2)

názov: Bronz Tone Maxi Tone – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6182000108765

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: neuvedené

popis: výrobok v zlatom farebnom plastovom tégliku,  viď obrázky

   

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Clobetasol propionate 0,02 (hmot.%), čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 300)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

  1. hlásenie č.A12/01059/21 (verzia 2)

názov: El Nett Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 2915

čiarový kód: 6181100420302

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: H Cosmetiques CI, 09BP, 4657, Abidjan, Ivory Coast

popis: výrobok v kovovej tube s bielym vrchnákom zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená  koncentrácia kyseliny salicylovej  (Salicylic acid 25,0 hmot.% ), čo je v rozpore s prílohou č.3 (Zoznam  látok, ktoré nesmú byť prítomné  v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.98b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

  1. hlásenie č.A12/01060/21 (verzia 2)

názov: Shivanya Beauty Cream– výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Shivanya

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6000980911049

krajina pôvodu: Pakistan

výrobca: ACSA Cosmetics, Phone 03002067606, Karachi, Pakistan

popis: výrobok v okrúhlej plastovej nádobe zabalený  kartónovej škatuľke, na výrobku sa uvádza: „ Mfg.Date: Sep 2020, Exp. Date: Sep 2023“, viď obrázky

   

   

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 9270 mg/kg, čo je v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 221)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa kumuluje v ľudskom tele a môže poškodiť obličky, mozog, nervový systém, môže ovplyvniť aj reprodukciu.

  1. hlásenie č.A12/01061/21 (verzia 2)

názov: New Light Zaban Cream– výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 356

čiarový kód: 6181100422955

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: H Cosmetiques IC, R8, Abidjan, Ivory Coast

popis: výrobok v kovovej tube s plastovým uzáverom zabalený kartónovej škatuľke, na výrobku sa uvádza „Mfg. Date: 0820, Expiraty date: 08 – 2027“, viď obrázky

   

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej  (Salicylic acid 26,1 hmot.%) , čo je v rozpore s prílohou č.3 (Zoznam  látok, ktoré nesmú byť prítomné  v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.98b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

  1. hlásenie č.A12/01062/21 (verzia 2)

názov: La Bamakoise Tamarin Creme – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 229

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: H Cosmetique IC, 09BP, 1886, Abidjan  09, Ivory Coast

popis: výrobok v kovovej tube s plastovým uzáverom zabalený v kartónovej škatuľke, na výrobku sa uvádza „Mfg.date: 12-19, Exp. Date: 12-2026“, viď obrázky

   

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej (Salicylic acid 31,9 hmot.%), čo je v rozpore  s prílohou 3 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  č. 98b)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Kontrolný orgán vo Švédsku vo vyššie uvedených hláseniach (verzia 2) dodatočne doplnil informáciu, kde vydal zákaz uvedenia výrobkov na trh a udelil ďalšie sprievodné opatrenia.

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie :

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).

 

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím