RAPEX 6665-6

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 23.09.2021

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

 

  1. hlásenie č.A12/01309/21

číslo podania: AT/04727/21

názov: Sonnencreme SolarTea Bio SPF 30 100 ml – opaľovací krém

značka: SolarTea

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 6273

čiarový kód: 8010047194534

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Bema Laboratori di Ricerca by Dr. Marinello, Via G. Pascoli 34-36-38 34-36-38, 45100 Rovigo, Italy

výrobok ponúkaný cez internet: niceshops

popis: opaľovací krém v bielej nepriehľadnej plastickej tube zabalený vo viacfarebnom vytlačenom kartónovom obale, viď obrázky.

  

Na základe analýz bolo zistené, že vyššie uvedený výrobok obsahuje nižší faktor slnečnej ochrany (SPF 4,3), ako  sa uvádza  na obale výrobku (SPF 30).  Na základe tohto zistenia môže spotrebiteľa uviesť do omylu tvrdenia, že výrobok poskytuje vysokú ochranu a je vhodný pre ľudí s citlivou a svetlou pokožkou. Takíto ľudia sú obzvlášť citlivý na spálenie od slnka a preferujúci výrobky s vysokou alebo veľmi vysokou úrovňou ochrany. Užívateľ tak nemusí byť dostatočne chránený proti UV žiareniu, čím sa zvyšuje riziko spálenia alebo rakovina kože. Podľa posúdenia bezpečnosti výrobku v súlade s odporúčaniami Komisie, musia výrobky na ochranu proti slnečnému žiareniu poskytovať minimálnu ochranu pred UVB žiarením vo forme slnečného ochranného faktora najmenej 6. Výrobok teda neposkytuje deklarovanú ochranu, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ďalej neboli uvedené príslušné upozornenia a správne bezpečnostné informácie o kozmetických výrobkoch, čo je v rozpore s čl. 19 (Označovanie) ods.1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Z hľadiska hodnotenia vyššie uvedený výrobok nie je v súlade s ustanovením podľa čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 655/2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami.

 

  1. hlásenie č.A12/01323/21

číslo podania: CY/04238/21

názov: Wet Wipes Levender – vlhčené utierky

značka: Optimal

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Lot 330 Dátum výroby: 25/11/2020, Dátum spotreby: 25/11/2023 (3 mesiace po otvorení)

čiarový kód: 5304000204389

krajina pôvodu: Albánsko

výrobca: OPTIMAL CENTER shpk, Ish Uzina 12 Mtalurgj, Elbasan, Albania

popis: 100 ks v balení, vlhčené utierky na jemnú a normálnu pokožku, viď obrázok

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00090%) a Methylisothiazolinone  (MI 0,00050%), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov . Vyššie uvedené konzervačné látky nie sú uvedené v zozname zložiek na obale výrobku. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkoch . Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

  1. hlásenie č.A12/01325/21

číslo podania: CY/04236/21

názov: Wet Wipes Chamomile – vlhčené utierky

značka: Optimal

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Lot 009 Dátum výroby: 9/1/2021, Dátum spotreby: 9/1/2024 (3 mesiace po otvorení)

čiarový kód: 5304000204396

krajina pôvodu: Albánsko

výrobca: OPTIMAL CENTER shpk, Ish Uzina 12 Mtalurgj, Elbasan, Albania

popis: 100 ks v balení, vlhčené utierky na jemnú a normálnu pokožku, viď obrázok

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00007%) a Methylisothiazolinone  (MI 0,00004%), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov . Vyššie uvedené konzervačné látky nie sú uvedené v zozname zložiek na obale výrobku. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkoch . Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

  1. hlásenie č.A12/01326/21

číslo podania: CY/04237/21

názov: Wet Wipes Aloe Vera – vlhčené utierky

značka: Optimal

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Lot 042 Dátum výroby: 11/02/2021, Dátum spotreby: 11/02/2024 (3 mesiace po otvorení)

čiarový kód: 5304000204372

krajina pôvodu: Albánsko

výrobca: OPTIMAL CENTER shpk, Ish Uzina 12 Mtalurgj, Elbasan, Albania

popis: 100 ks v balení, vlhčené utierky na jemnú a normálnu pokožku, viď obrázok

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone (MCI 0,00010%) a Methylisothiazolinone  (MI 0,00004%), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov . Vyššie uvedené konzervačné látky nie sú uvedené v zozname zložiek na obale výrobku. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkoch . Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Ďalej, kontrolný orgán uviedol vo vyššie uvedených hláseniach, stiahnutie výrobkov z trhu.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk  hlásenie A12/01309/21 do 19.10.2021 a hlásenia A12/01323/21, A12/01325, A12/01326 do 21. 10. 2021.

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím