RAPEX 8283-1

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 12.10.2022

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A12/01384/22 

číslo podania: IT/04675/22

názov: Caro White – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Dream Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 13/29905-B

čiarový kód: 6181100530070

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: Dream Cosmetics, BP 4757, 23 ABIDJAN, Pobrežie Slonoviny

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 50 ml, biela plastová fľaša, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je kožný senzibilizátor a môže spôsobiť kontaktnú alergickú dermatitídu.

 

  1. hlásenie č. A12/01399/22 

číslo podania: DE/04797/22

názov: Magic Finish Supercharge Serum Foundation – make-up

značka: M. Asam

typy výrobku/čísla výrobku: 120 soft ivory, 360 true beige

výrobné dávky: 360 true beige: batch 150CC0101, 120 soft ivory: batch 145CC0101

čiarové kódy: EAN 4049639427327, EAN 4049639427303 (soft ivory)

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: ASAM-Betriebs GmbH, Altenzeller Weg 23, 92339 Beilngries-Aschbuch, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 30 ml, tekutý make-up s dávkovačom  v odtieňoch (soft ivory a true beige), výrobok je zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť aeróbnych mezofilných baktérií - Pseudomonas aeruginosa  (110 KTJ/g), čo predstavuje mikrobiologické riziko. Výrobok nie je  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

 

  1. hlásenie č. A12/01409/22 

číslo podania: IT/04671/22

názov: Caro White – výrobok na zosvetlenie pokožky

značka: Dream Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: A2.43594.A

čiarový kód: 6181100530001

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: Dream Cosmetics, BP4757,23 ABIDJAN, Pobrežie Slonoviny

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 500 ml, fľaša bielej a oranžovej farby, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je kožný senzibilizátor a môže spôsobiť kontaktnú alergickú dermatitídu.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 08.11.2022.

 

S pozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím