RAPEX 8283-2

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 24.10.2022

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č. A11/00120/22 

číslo podania: LT/04945/22

názov: Leonor Greyl Alcohol Free Styling Mouse, 150 ml – stylingová pena na vlasy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: F9.09.20

výrobná dávka: F9.09.20

čiarový kód: 3450870020306

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Leonor Greyl, 29 rue du Terrage, 75010 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 150 ml, stylingová pena na vlasy v bielom aerosólovom rozprašovači, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional.

 

  1. hlásenie č. A11/00121/22 

číslo podania: LT/04944/22

názov: Tutto Tono Volume Conditioner fine hair body, 250 ml – kondicionér na vlasy

značka: Tutto Piccolo

typ výrobku/číslo výrobku: P9199

výrobná dávka: P9199

čiarový kód: 8017834832372

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Diego Dalla Palma Milano Cosmetica S. r. l., Via Madonnina 15, 20121 Milano MI, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 250 ml, biela plastová oválna nádoba, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku -  Butylphenyl Methylpropional.

 

  1. hlásenie č. A12/01432/22 

číslo podania: LT/04942/22

názov: Styling Marlies Möller beauty haircare style & hold strong styling foam – stylingový výrobok na vlasy

značka: Möller Professional

typ výrobku/číslo výrobku: 14M0530

výrobná dávka: 14M0530

čiarový kód: 9007867258835

krajina pôvodu: Rakúsko

výrobca: Troll Cosmetics GmbH, Weidachstraβe 20, 6858 Schwarzach, Rakúsko

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: stylingová pena na úpravu vlasov a silnú fixáciu v bielom aerosólovom rozprašovači, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku  - Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1666) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 

  1. hlásenie č. A12/01457/22 

číslo podania: IT/04855/22

názov: Skin Light – krém na bielenie pokožky

značka: RODIS

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: HSL 13

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: Rodis, 04 BP 1282 Abidjan, Pobrežie Slonoviny

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 90 ml fľaša, krém na bielenie pokožky, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku -  hydroquinone.

 

  1. hlásenie č. A12/01459/22 

číslo podania: IT/04856/22

názov: Creme Skin Light – krém na bielenie pokožky

značka: RODIS

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: CLS D15

čiarový kód: 6 181100 463125

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobca: Rodis, 04 BP 1282 Abidjan, Pobrežie Slonoviny

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené

popis: 500 ml, krém na bielenie pokožky, viď obrázky

   

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - hydroquinone.

Vo vyššie uvedených výrobkoch na bielenie pokožky sa nachádza látka – hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je kožný senzibilizátor a môže spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 16. 11. 2022.

S pozdravom

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím