RAPEX 9036-3

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45  Bratislava
 

 

Bratislava, 03.12.2021

Nebezpečné kozmetické výrobky

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce výrobky:

  1. hlásenie č.A12/01688/21

číslo podania: DE/06428/21

názov: Aqua Wasserspray - pleťový sprej

značka: dm Balea

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: všetky šarže

čiarový kód: 75 ml: 4058172107658; 150 ml: 4058172107498

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: MAXIM Markenprodukte GmbH & Co.KG, Donatusstraβe 112, 50259 Pulheim, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.dm.de/

popis: Bielo-modrý pleťový sprej s modrým vrchnákom na osvieženie a úpravu make-upu,  v pozadí s  ilustráciou vody v baleniach 150 a 75 ml, viď obrázky.

  

Pri vlastnej kontrole bolo zistené, že vyššie uvedené výrobky obsahujú pomnožené množstvo baktérii Burkholderia cenocepacia a Ralstonia pickettii. Výrobky môžu predstavovať riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabenou imunitou. Výrobky nie sú  v súlade s čl. 8 (Správna výrobná prax) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Predajca informoval kontrolný orgán o ukončení výroby uvedených výrobkov (Balea Aquaspray 150 ml a 75 ml) a stiahol výrobky z predaja. Spoločnosť dm-drogeria markt GmbH & Co.KG v Nemecku informovala spotrebiteľov prostredníctvom svojej internetovej stránky, Facebooku a Instagramu o možnosti vrátenia výrobkov.

  1. hlásenie č.A12/01702/21

číslo podania: FR/06591/21

názov: Instantly Wrinkles Remover Antioxidante Skin Lifting Wrinkles Cream - krém

značka: GORGIQUE

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: Wish

popis: anti-oxidačný krém v bielej nepriehľadnej plastovej nádobe uzatvorený skrutkovacím uzáverom, viď obrázok

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku – Diethylene glycol (DEG) 4,9 % (m/m), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1370) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky WISH.

  1. hlásenie č.A12/01703/21

číslo podania: FR/06585/21

názov: Color shampoo – keratin color hair – Black –  šampón na farbenie vlasov

značka: MOKERU

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód:  neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: Wish

popis: Čierna nepriehľadná plastová fľaša s pumpovým dávkovačom zabalená v kartónovej škatuľke. K výrobku na farbenie vlasov je aj priložené príslušenstvo: plášť, čiapka, jednorazové plastové rukavice, viď obrázok.

Výrobok obsahuje látku anilín, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 22)  a látku m-aminophenol (3-aminophenol), ktorá nie je zahrnutá v zozname zložiek, čo je v rozpore s čl. 19 (Označenie) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch  s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 217) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Vyššie uvedený výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky WISH.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  uvedené hlásenia č. A12/01702/21 a A12/01703/21 do 17.12.2021 a hlásenie  č. A12/01688/21 do 05.01.2022.

S pozdravom

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Novinky a aktuality

Kde nás nájdete? Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nájdete na Zdravotníckej ulici 3525/3. Nízka dvojpodlažná budova priamo susedí s areálom hlavnej popradskej nemocnice.

Navigovať Kontakt Kontaktný formulár
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies a ich vypnutí.
Súhlasím